Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 15 juli

Bolagsförbudet viktigt för en livskraftig landsbygd

Det sprider sig en oro i Skogssverige. Människor på landsbygden som har nära till skogen eller äger marken den står på undrar hur länge det kommer att förbli så. Regeringen vill nämligen förändra jordförvärvslagen och bolagsförbudet för köp skogs- och jordbruksmark. Det skriver Eskil Erlandsson (C) i ett debattinlägg.

FOTO: Ann Lindén

Ett sådant förslag möjliggör för stora skogsbolag och utländska investerare att köpa upp mark och skog i större utsträckning. Detta är problematiskt av flera skäl.

Jordförvärvslagen infördes för att begränsa att skog köptes upp av många större bolag, vilket skulle rubba maktbalansen mellan dem och mindre företag samt små enskilda mark- och skogsägare. Lagen fyller alltså en ytterst viktigt funktion om vi vill ha en fortsatt levande landsbygd där människor kan leva och bo. Men för att kunna göra det krävs det också att förutsättningarna för att driva små företag på landsbygden är goda.

De gröna näringarna dominerar ofta företagslivet på landsbygden. Skogsbruk och jordbruk drivs i stor utsträckning av småföretagare eller familjeföretag som bor i direkt anslutning till marken. De har ofta begränsade ekonomiska medel att investera i mark, vilket gör dem känsliga mot om större bolag skulle köpa upp alltför mycket skogsmark och därmed trissa upp priserna till en nivå så att små och enskilda företagare inte längre har råd att investera i mark.

Maktbalansen inom skogsbruket skulle försämras till små mark-, och skogsbrukares nackdel och landsbygdsborna skulle tvingas konkurrera med kapitalstarka investmentbolag. Målet om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd nås inte om regeringen tar bort möjligheterna till försörjning av jord och skog för de som bor på landsbygden.

I grunden handlar frågan om demokrati. Vill vi att de som bor på landsbygden ska kunna leva där eller vill vi att de ska tvingas flytta för att kunna försörja sig? För oss är det självklart – de som bor i byn ska även i fortsättningen i stor utsträckning äga och bruka marken och skogen som omger dem. Därför bör inte Miljöpartiet och Socialdemokraterna ändra jordförvärvslagen.

Centerpartiet vill förenkla för skogs-, och jordbruksägare och för småföretagare, men det kan göras på betydligt bättre sätt. Som till exempel att genom behålla skogskontot, förenkla för småföretag, regelförenkla samt se över implementeringen av Art-, och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Då kan små mark-, och skogsägare fortsätta att bruka sin mark och skapa fler jobb, så att vi alla kan ta del av en levande landsbygd.

Eskil Erlandsson (C)

Landsbygdspolitisk talesperson

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen