Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 11 november 2016

Därför fällde vi förslaget om viltutfodring

Lagförslaget, om förbud av viltutfodring, som landade på riksdagens bord var inte bra nog. Det skriver företrädare för Alliansen.

FOTO: IBL

Nyligen beslutade riksdagen att skicka tillbaka regeringens förslag till reglering av viltutfodring för omarbetning. Anledningen är enkel. Det lagförslag som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lade på riksdagens bord var inte tillräckligt bra.

Detta är ingen ny fråga. Under Alliansregeringen tog dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson initiativ till en översyn av jaktlagstiftningen. Där var viltutfodringsfrågan en viktig del.

Anledningen var att vi såg att det fanns problem med felaktig utfodring som måste stävjas. När regeringens förslag lades på riksdagens bord i somras insåg Allianspartierna snabbt att de otydliga ramar som förslaget gav lätt kunde skapa problem.

Både lantbrukare och landsbygdsbor har på flera områden själva upplevt hur lagstiftning kan slå fel när lagstiftarna inte är tydliga med vilka ramar som gäller. Den orimliga och felaktiga utfodring som sker på olika platser i landet ska inte få fortsätta.

Men att som i regeringens fall ge ett carte blanche till ansvarig myndighet att skriva föreskrifter och förlita sig på en klok tjänstemans tolkning av lagstiftningen anser vi är orimligt.

Vi vill inte se ett generellt förbud, men däremot möjlighet att förbjuda utfodring inom ett visst område och under en tidsbestämd period.

I de områden där felaktig utfodring av klövvilt ger upphov till allvarlig skada ska utfodringsförbud också vara ett verktyg att använda när andra åtgärder inte fungerar.

Detta är en fråga där det under lång tid funnits låsningar. Det var därför väldigt välkommet att LRF, Jordägareförbundet och Jägareförbundet när det väl stod klart att regeringens förslag om generellt utfordringsförbud skulle falla, istället för att gräva nya skyttegravar försökte hitta en gemensam kompromiss för hur ett utfodringsförbud ska kunna se ut.

Denna har presenterats för riksdag och regering, och tillsammans med det tillkännagivande som riksdagen riktat mot regeringen så finns det nu en god grund för att med en snabb hantering inom regeringskansliet få en lagstiftning på plats under 2017.

Frågan kräver alltså fortsatt konstruktivitet för att lösas, och det är därför med oro som vi ser hur landsbygdsministern och hans parti piskar upp stämningen. Vi vädjar därför till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht – använd inte denna fråga som partipolitiskt slagträ.

Återkommer regeringen med ett förslag i den riktning som riksdagens tillkännagivande och i linje med den kompromiss som LRF, Jordägareförbundet och Jägareförbundet presenterat så lovar vi Allianspartier att stödja förslaget.

Kristina Yngwe (C)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Lars Tysklind (L)

Lars-Axel Nordell (KD)

Till toppen