Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 juli

"Lagen kring försäljning av levande djur måste ändras snarast"

Det är glädjande att riksdagen till dels ställt sig bakom vår motion, en tydlig och skarp förändring av konsumentköplagen, skriver Cecilia Widegren (M) och Mats Green (M) i ett debattinlägg.

En grundbult i svensk hästnäring är uppfödningen. Ett stort antal svenskfödda hästar exporteras utomlands där de skördar fina framgångar. Svensk hästuppfödning är väl ansedd runt om i världen. Uppfödning betyder också en del för samhället i form av arbetstillfälle, landsbygdsföretagande, öppna landskap med mera. Fram tills nyligen var dock hästar, hundar och dess uppfödare i en mycket svår situation vad gäller en av deras mest centrala verksamhetsdelar; försäljning av djur.

Svensk hästnäring, speciellt den stora ridhästsektorn, utgörs i huvudsak av människor som använder hästen för hobbyverksamhet eller andra rekreationsändamål. Det innebär att den främsta marknaden för svenska hästuppfödare finns bland privatpersoner, samtidigt som majoriteten av uppfödare bedriver näringsverksamhet.

Vid försäljning av häst, hund eller annat djur, mellan näringsidkare och privatperson var det fram till nyligen Konsumentköplagen, KkL som styrde köpet samt en eventuell reklamation. Lagen är skriven utifrån varor och icke levande djur. Lagen ska skydda privatpersoner som i handel med näringsidkare kan vara mycket utsatta. Men lagen innebär oproportionerliga konsekvenser, som direkt svag ställning i förhållande till konsumenten om varan påstås vara felaktig inom sex månader. Ett förhållande som inte är tillämpbart på levande djur som ständigt förändrar sig vid exempelvis miljöombyte eller nya hanterings- eller träningsrutiner.

Problematiken medförde att många hästuppfödare var högst tveksamma inför försäljning till privatpersoner. Om inte en förändring drivits igenom av oss moderater hade svenska uppfödare stått inför en högst reell risk att förlora sin största marknad; försäljning till privatpersoner. Genom att följa våra förslag hoppas vi bryta den nuvarande trenden. Den tidigare lagstiftningen bidrog nämligen till avstannande svensk hästuppfödning, hunduppfödning som riskerar medföra flertalet negativa långtidseffekter som exempelvis minskat landsbygdsföretagande, uteblivna intäkter för näringen och förlorade arbetstillfällen.

Vi moderater har därför motionerat i riksdagen, för att inte Sverige ska förlora potential, att få till stånd förändring som bland annat innebär:

 • Att se över konsumentlagstiftningen så att regler för försäljning av hästar och övriga levande djur skiljs från regler för försäljning av andra varor,
 • Att göra ett internationellt utvärderingsarbete som kommer ny svensk lagstiftning till del då avelsarbete och försäljning av djur från Sverige är en viktig export som ska ha lika villkor,
 • Att ny lagstiftning bör ta in erfarenheter från drabbade djurägare.
 • Det är därför glädjande att riksdagen till dels ställt sig bakom vår motion, en tydlig och skarp förändring av konsumentköplagen, så att den även ska beakta levande djur. Nu ska regeringen omgående genomföra detta. Detta får vi se till att bevaka, så att vi äntligen får en förändring på plats.

  Ansvariga hästnätverket

  Cecilia Widegren (M)

  riksdagsledamot Skaraborg

  Mats Green (M)

  riksdagsledamot Jönköping

 • Till toppen