Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 februari

Livsmedelsstrategin ett viktigt genombrott

Vi har fått vår första nationella livsmedelsstrategi som säger att den svenska matproduktionen ska öka. Det är ett viktigt genombrott. Det skriver LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i ett debattinlägg.

FOTO: omersukrugoksu

Vi har fått vår första nationella livsmedelsstrategi som säger att den svenska matproduktionen ska öka. Och ännu bättre är att strategin har bred politisk uppbackning i den svenska riksdagen. Det är ett viktigt genombrott för LRFs långsiktiga arbete med att lyfta statusen för arbetet som Sveriges bönder gör varje dag. Det som nu händer på livsmedelsområdet med överenskommelser över block- och partigränser med långsiktiga mål är oerhört stort, faktiskt större än något som jag själv har upplevt under alla mina år i branschen.

Nu börjar arbetet med att genomföra strategin på olika plan. LRF uppmanar regeringen att omgående påbörja sitt förändringsarbete. Att justera myndighetsinstruktioner, föreslå konkurrenskraftiga och ändamålsenliga skatter och avgifter samt regelförenklingar är högt prioriterat när det gäller politikens roll i livsmedelsstrategin.

Alla politiska förslag och beslut som påverkar lantbruket måste nu förhålla sig till den nya politiken. Det betyder att utredningsförslag om exempelvis vägslitageskatt inte kan genomföras om de sänker konkurrenskraften. Det är oerhört viktigt att olika myndigheter, vars beslut påverkar den svenska livsmedelsproduktionen, i sina uppdrag får inskrivet att målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion ska vägas av mot andra samhällsmål.

Genom de produktionsmål som sätts upp kan företagaren känna ett politiskt stöd för sin verksamhet som livsmedelsproducent. Den som överväger att expandera sin verksamhet får nu en signal om att livsmedelproduktion är någonting positivt för Sverige och inte att betrakta som ett miljöproblem. Sverige kan nu ta ansvar genom att nyttja vår goda tillgång på vatten och jordbruksmark som är en knapp resurs i EU. På EU-nivå är det tydligt att konkurrenskraften och hållbarheten i jordbruket är högt prioriterad. Marknaden kan inte lösa alla utmaningar, respektive medlemsstat ansvarar för att dra sitt strå till stacken och de flesta länder har på politisk nivå en strategi för detta. Det gäller nu även Sverige.

Runtom i landet har lokala och regionala strategier antagits som nu kan få extra vind i seglen genom att en nationell strategi stakar ut vägen som alla myndigheter ska arbeta mot. Alla delar av landet kan bidra med mer högkvalitativ och hållbart producerad mat som konsumenterna efterfrågar.

Med livsmedelsstrategin har vi grunden för en mer positiv syn på livsmedelsproduktionen som jag verkligen hoppas kommer att märkas inom kort hos alla som driver företag inom livsmedelsbranschen.

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

Till toppen