Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 februari

LRF vilseleder våra skolungdomar

För oss som jobbar för att främja ett livskraftigt och hållbart jordbruk i Sverige är det skrämmande att LRF går ut med ett, i många stycken, ovetenskapligt undervisningsmaterial till skolelever. Det skriver Ulla Forsling i ett debattinlägg.

På nätet finns gratis undervisningsmaterial: Gratis i skolan. Där presenterar LRF Bonden i skolan, avsett för högstadie- och gymnasieelever. I den ingår 16 olika undervisningsavsnitt. Eleverna ska göra olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från en LRF-film. Exempelvis jämföra ekologisk odling med konventionell odling. En annan uppgift är att ge politikerna råd om de ska stödja ekologisk eller konventionell odling.

För oss som jobbar för att främja ett livskraftigt och hållbart jordbruk i Sverige är det skrämmande att LRF går ut med ett, i många stycken, ovetenskapligt undervisningsmaterial som svärtar ner jordbruk som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt hyllas jordbruk som grundas på olika åsikter.

I stället borde LRF på ett lättbegripligt sätt visa hur olika miljö- och klimatfaktorer inverkar på vilken produktion som bedrivs i olika delar av landet. LRF ska också få eleverna att förstå att bonden måste kunna anpassa sin produktion till naturliga och ekonomiska förutsättningar som finns på den enskilda gården och att det kräver stora kunskaper i alla naturvetenskapliga discipliner. Det är det som skiljer jord- och trädgårdsbruk från andra företag.

LRF ska inte pådyvla eleverna olika filosofiska och fundamentalistiska åsikter som inte kan verifieras naturvetenskapligt. Det är lurendrejeri att påstå att det finns ett ekologiskt och konventionellt jordbruk! I verkligheten finns det alltså inte två typer av jordbruk! Det finns lika många typer av jordbruk som det finns bönder, beroende på olika naturliga, ekonomiska och personliga förutsättningar.

Allt är ekologiskt; de som inte inser detta är totalt okunniga i ekologi eller politiska eller ideologiska fundamentalister. Eleverna (och lärarna) har inte de grundkunskaper (praktiska och teoretiska) som krävs för att kunna värdera och dra slutsatser om vad som ger hållbarhet och hälsosamma livsmedel och en bra djurvälfärd. Därför ska ett undervisningsmaterial ge eleverna grundläggande kunskaper om hur olika naturliga förutsättningar påverkar livsmedelsproduktionen. Ovan nämnda LRF-film och nuvarande politik riskerar både vår och djurens hälsa och en bra miljö.

Det finns olika ideologier som misstror naturvetenskapen. I Sverige är den biodynamiska (antroposofiska) grundad av Rudolf Steiner vanligast. Andra tyskar (Rusch och Muller) har grundat den så kallade organisk-biologiska odlingen. Av marknadsföringsskäl har de sedan 1985 kallat sig ekologiska. Det är viktigt att påpeka för eleverna att ekocertifieringen inte grundar i sig på produktkvalitet eller miljönytta. Krav är ett varumärke, precis som Fiat eller Volvo. Ekologiska lantbrukare är en ekonomisk förening som har som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. Undervisningen och medier ska vara objektiv och grundad på fakta, men det verkar ha fallit i glömska. Även i Bonden i skolan för lägre grundskolestadier finns avsnitt som är helt vilseledande och ger eleverna en felaktig uppfattning om svensk livsmedelproduktion.

Ulla Forsling

Miljö-och odlingsagronom och LRF-medlem

Till toppen