Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 februari

Målsättningen måste vara att allt jordbruk blir mer hållbart

Det bidde en tumme. Så kan man beskriva slutresultatet av regeringens arbete med en svensk livsmedelsstrategi när regeringens konkreta handlingsplan presenterades. Det skriver Kristina Yngwe (C) i ett debattinlägg.

FOTO: Coldiretti

Det var säkert en del som blev positivt överraskade av livsmedelsstrategins innehåll som med sin grund i konkurrenskraftsutredningen visar på en bra inriktning inom flera områden. Men problemet med en strategi är att den kan börja bli verklighet först när den konkretiseras i konkreta åtgärder. Och där visar handlingsplanen tyvärr att det är lättare för regeringen att säga än att göra.

Det enda området där regeringen uttrycker konkreta och ambitiösa målsättningar och åtgärder är ekologisk produktion och konsumtion. År 2030 vill regeringen att 30 procent av arealen och 60 procent i offentlig upphandling ska vara ekologiskt producerat. Att som regeringen låsa upp sig på en viss produktionsform när vi inte vet hur efterfrågan eller utbudet kommer se ut eller om ekologiskt ens finns kvar som produktionsform år 2030 är mycket olyckligt. Ekologiskt är en växande konsumentmarknad, och för varje importerad ekologisk produkt som skulle kunna ha varit svenskproducerad så har svensk livsmedelsproduktion gått miste om en affär.

Men i stället för att sätta upp mål om ekologisk konsumtion och produktion och öka subventionerna till ekologisk produktion bör regeringen även här fokusera på att stärka konkurrenskraften. Det handlar exempelvis om att minska de höga kostnaderna för företagande, insatsvaror etcetera som gör att svensk eko-produktion inte står sig mot konkurrentländerna. Eftersom alla gårdar har sina miljö- och klimatmässiga utmaningar att hantera, oavsett produktionsform, ser jag inte heller att den optimala miljömässiga insatsen är att sätta upp mål eller öka subventionerna för en viss produktionsform. Målsättningen måste vara att allt jordbruk ska bli mer hållbart. Detta kan göras genom att rikta miljöersättningarna mot specifika åtgärder snarare än specifik produktionsform. En gård kanske gör insatser för minskad bekämpningsmedelsanvändning, en annan för minskat kväveläckage.

När Centerpartiet nu inom kort presenterar vårt alternativ till livsmedelsstrategi kommer vi lägga ett batteri med konkreta åtgärder för att nå de målformuleringar vi kommit överens med regeringen om – ökad livsmedelsproduktion av all den svenska hållbara maten, stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan och minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen. För först när ord omvandlas till handling kan vi börja vända trenden och på riktigt ta tillvara på hela den svenska livsmedelskedjans fulla potential!

Kristina Yngwe (C)

Vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Till toppen