Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 2 mars

Miljögruppers ökade inflytande över jakt väcker ilska

Miljöminister Karolina Skog sade sig vilja skapa "bättre balans" genom att utöka landets viltförvaltningsdelegationer med en representant för miljö- och naturvårdsorganisationer och en för natur/ekoturismföretagen. I själva verket rubbas balansen i delegationerna, skriver företrädare för LRF, Jägareförbundet, skogsindustrin, Jordägarförbundet och Fåravelsförbundet i en gemensam debattartikel.

FOTO: Mostphotos

Torsdagen den 23 februari fattade regeringen beslut att utöka landets Viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter, ytterligare en ledamot som representerar naturvårds- och miljöorganisationer och en ledamot som representerar natur/ekoturismföretagen (sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism).

Naturvårds- och miljöorganisationer kommer framöver att ha dubbelt så stor representation i Viltförvaltningsdelegationerna som exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark, eller jakt- och viltvårdsintresset.

Detta motiveras av miljöminister Karolina Skog (MP) med: ”När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna.”

För att få kunskap om hur delegationerna fungerade genomförde regeringen förra året en undersökning som skickades ut till länsstyrelserna och delegationerna. Den som läst inkomna svar kan svårligen hitta motiv för en förändring av sammansättningen – tvärtom. Länsstyrelserna tycker överlag att det fungerar bra.

Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare dem som berörs.

Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå. Genom att ge naturvårds- och miljöorganisationer dubbelt mandat i delegationerna rubbas den ”balans” regeringen säger sig vilja värna. Dessutom sker detta utan en trovärdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av länsstyrelserna.

Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att Viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltförvaltningsintresset i länen. Trovärdigheten för delegationerna bygger på en rimlig representativitet av de intressen som påverkas av besluten. Den riktning och på det sätt som regeringen nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller representativa sammanhang.

Det är oacceptabelt att naturvårds- och miljöintresset nu ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna, jägarna eller andra intressen i en delegation som ska hantera jakt- och viltförvaltningsfrågor.

Det kan finnas skäl att se över delegationernas arbetsrutiner för att förfina viltförvaltningsbesluten i länen, men då bör resultaten av pågående forskning först inhämtas. Att ensidigt gynna ett intresse i delegationerna leder inte till utveckling eller till bättre avvägda beslut. Det man eventuellt kan uppnå är en ny konfliktyta på länsnivå.

Björn Sprängare,
Svenska Jägareförbundet

Carina Håkansson,
Skogsindustrierna

Elisabet Salander Björklund,
Bergvik Skog

Helena Jonsson,
Lantbrukarnas Riksförbund

Gunnar Palme,
Sveriges Jordägareförbund

Gudrun Haglund-Eriksson,
Svenska Fåravelsförbundet

Till toppen