Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 19 maj 2017

Rivning av dammar ger minskade vattenytor

Utan dammvallar kommer vattenytorna att bli mycket mindre och möjlighet till rekreation på våra vattendrag att radikal försämras. Det skriver Lars Lundsten, Smålands Vattenkraftförening, i ett debattinlägg. 

FOTO: Torbjörn Esping

Replik på ”De 1000 minsta kraftverken kan avvecklas”. 

Grundvattennivån påverkas inte av kraftverksdammarna, skriver Älvräddarnas ordförande Christer Borg och baserar sitt påstående på att dammarna inte får magasinera vatten. För att förstå hur felaktigt påståendet är måste vi förklara var de tusen minsta vattenkraftverken finns.

Typiskt för dessa är låg fallhöjd och små flöden. De flesta, inte alla, finns i landskap med små höjdskillnader, ofta i genomsnitt mindre än 1 procents lutning. För att skapa fallhöjd var det nödvändigt att bygga dammvallar och det gjordes för länge sedan med enkla redskap. På detta sätt skapades sjösystem uppströms dammvallen med ungefär den storlek som översvämmades vid extrema nederbördsmängder.

Det är alltså rätt, som Borg skriver, dammarna behövs för att höja vattenytan. Samtidigt ökar vattenytans storlek, ibland flera kilometer uppströms dammen. Här finns lätt 10 miljoner kubikmeter vatten bara under den synliga ytan. Grundvattnet är påverkat på ännu större yta. Dessa vattenmagasin regleras noggrant av vattendomar och är inget som kraftverken kan utnyttja. Men de är en nödvändig reserv för samhället och naturmiljön.

Forsar och strömsträckor var mycket sällsynta i dessa vattendrag, förutsättningar för strömsträckor har skapats just av dammvallarna. Om Borg lyckas med sin mission att riva ut alla dammvallar kommer resultatet att bli en katastrofal minskning av vattenyta och vattenvolym för de djur och växter som nu trivs i och runt vattendragens sjöar. De torrlagda och ibland översvämmade sjöbottnarna kommer att förbuskas av al, sälg och någon björk. Efter några år kommer buskaget att vara så högt att det är omöjligt att ta sig fram till eller ens se den kvarlämnade vattenspegeln.

Småskalig vattenkraft producera små energimängder, men där den används och när den behövs. Det är sant att lönsamheten är dålig, men det är svarta siffror på sista raden, trots orimligt hög fastighetsskatt. (Typiskt 9 öre/kWh.) Det klarar inte det luftdrivna alternativet.

När det gäller fiske och rekreationsresurser så har vi nu mycket mer nu än vad Borgs alternativ kommer att ge. Utan dammvallar kommer vattenytorna att bli mycket mindre och möjlighet till rekreation på våra vattendrag att radikal försämras. Kanske kan turister på korta forssträckor fånga utplanterad öring, men våra vanliga insjöfiskar kommer att få sitt livsutrymme radikalt förminskat.   

Lars Lundsten

Styrelseledamot, Smålands Vattenkraftförening

Till toppen