Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 mars

"Självbestämmandet över skogen hotat"

De svenska representanterna är passiva och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

FOTO: Johan Eklund

Såväl vi som delar av skogsnäringen får nu samma oroväckande signaler från Bryssel; de svenska representanterna är passiva och tysta och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna. Signalerna är mycket bekymmersamma och tiden är knapp. Redan den 27:e mars ska rådsarbetsgrupperna enas om hur förslaget i aktuella delar ska se ut. Problemet är bara att regeringen inte har bestämt sig för vilken fot den ska stå på. 

Jag begärde därför i förra veckan att klimatminister Lövin nu på tisdag kommer till miljö- och jordbruksutskottet för att redovisa på vilket sätt regeringen har arbetat med att föra fram den svenska ståndpunkten när frågorna har behandlats i rådsarbetsgrupperna.

Bakgrunden är att vi känner stor oro över att förslaget skulle innebära att kommissionen sätter ett ”tak” som, direkt eller indirekt, innebär en begränsning av möjligheten att kunna avverka skog. Eftersom vi vet att Miljöpartiet gärna vill se ännu fler begränsningar för skogsavverkningar än i dag, har vi sett det som mycket angeläget att riksdagens mandat är tydligt.

Redan vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen därför tydliga instruktioner att motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande LULUCF (land use, land use change and forestry) som skulle komma att minska det svenska självbestämmandet över skogen.

Moderaterna fick stöd för följande avvikande mening: ”Sverige kan inte acceptera en förordning där nationellt självbestämmande över skogsfrågor på något sätt äventyras. Att EU-kommissionen genom referensvärden i delegerade akter bestämmer hur mycket skog som får avverkas i Sverige kan vi inte ställa oss bakom. Det ska vara medlemsstaterna som bestämmer över hur skogen inom medlemsstatens territorium förvaltas.”

Vidare har riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen som säger att regeringen även fortsättningsvis ska värna den nationella beslutanderätten över skogsfrågor i samband med arbetet med EU:s skogsstrategi.

VI förväntar oss nu att regeringen tydligt och detaljerat redovisar på vilket sätt den av EU-nämnden fastställda ståndpunkten har drivits under arbetet. Alldeles oavsett hur det arbetet har skett hittills måste regeringen ta vara på den korta tid som är kvar. Värnandet av det svenska självbestämmandet över skogen är alldeles för viktigt för att schabblas bort.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Till toppen