Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 september 2016

"Viltutfodring som skadar har inget berättigande"

Frågan om utfodring av vilt handlar om att alla markägare och brukare ska ha möjlighet att bedriva ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på de villkor och efter de förutsättningar som deras mark ger. Inte på de villkor och de förutsättningar som någon annan markägare eller brukare ger.

Bild 1/3 FOTO: Göte Eriksson / Naturfotograferna / IBL
10. Helena Jonsson, 51 år, förbundsordförande, Tranås (12). Som förbundsordförande för LRF arbetar hon dagligen för att göra avtryck för de gröna näringarna. I år utropade hon LRF till "den nya miljörörelsen". För första gången sedan Göran Perssons tid har LRF-basen också fått statsministerns öra, årliga möten ska hållas med Stefan Löfven.
Bild 2/310. Helena Jonsson, 51 år, förbundsordförande, Tranås (12). Som förbundsordförande för LRF arbetar hon dagligen för att göra avtryck för de gröna näringarna. I år utropade hon LRF till "den nya miljörörelsen". För första gången sedan Göran Perssons tid har LRF-basen också fått statsministerns öra, årliga möten ska hållas med Stefan Löfven. FOTO: LRF
Bild 3/3

Lokalt leder överdriven viltutfodring till svåra skador på jord- och skogsbruk. Det är därför som LRF engagerat sig i frågan. Till skillnad från växtodling och skogsbruk påverkar så kallat viltbruk grannarna. Eftersom vilt rör sig fritt över gränserna och att ingen i strikt juridisk mening kan göras ansvarig för skador som orsakas av vilt.

Enligt LRFs uppfattning har alla markägare ansvar för att viltförvaltningen, som en del av äganderätt och förfoganderätt, inte påverkar grannmarkernas jord- och skogsbruk negativt. När blev det nödvändigt att utfodra vilt i Sverige? Behöver vildsvin, dov- och kronhjort utfodras för att finnas i livskraftiga stammar? Svaret är givetvis nej! Den alltmer utbredda missuppfattningen att vilt måste utfodras är ett förhållandevis nytt påfund som andra intressen nu försöker få politiker och opinionsbildare att tro är en traditionsbunden och nödvändig normalitet. Inget kan vara mer felaktigt!

Det ambitiösa arbetet för frivilliga begränsningar av viltutfodring gav inte effekt. Problemet är att viltutfodring fungerar – i den meningen att man koncentrerar vilt i det område man vill ha det. Och det ökar överlevnad och reproduktion hos viltet. De som utfodrar vilt för 340 miljoner kr per år (SLU, 2014) gör det inte av djurskyddsskäl. Det handlar om att få mer vilt och skottillfällen per ytenhet. Och det fungerar.

Kritikerna menar att lagförslaget skulle inskränka äganderätten. Enligt LRF:s mening bygger den uppfattningen på en ensidig och inkonsekvent tolkning av äganderätten. LRF anser att äganderätten är ett viktigt fundament i samhället. Den ska inte inskränkas annat än om det finns mycket starka skäl. Men rätten att förfoga över och bruka sin mark får inte innebära att någon annans ägande- och förfoganderätt påverkas eller inskränks.

Enligt LRFs uppfattning är det absolut nödvändigt att riksdagen tar beslut som ger möjlighet till en effektiv reglering av viltutfodring – där det behövs. Det är avarterna som är problemet, inte traditionell hjälp till småvilt under hårda vintrar.

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

Till toppen