Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 mars

Embryotransfer – hot eller möjlighet

Jordbruksverket har lämnat förslag om att avskaffa dispenskravet för embryotransfer och möjliggörande av uttag av embryon i Sverige. Medan Gotlandsfårsföreningen tar avstånd till förslaget menar andra att en förändring är nödvändig för ökad lönsamhet inom svensk fårnäring.

FOTO: Olandsfokus/Mostphotos

– Embryotransfer är ett av många viktiga verktyg för att utveckla den svenska lammproduktionen. Jag tycker verkligen att det är olyckligt att frågan splittrar oss i lilla Fårsverige, alla lamm behövs, säger Tomas Olsson, ordförande för Lammproducenterna.

Mer konkurrenskraftiga djur kan minska importen

I dag är närmare 70 procent av det lammkött som konsumeras i Sverige importerat. En siffra som skulle kunna minska, bland annat med hjälp av ett bredare avelsmaterial för köttraserna. Det menar Tomas Olsson. Sedan 2010 har förbrukningen av lammkött ökat och importen likaså – samtidigt har den inhemska produktionsnivån varit närmast oförändrad.

– Lammproduktionen i Sverige är ganska ung och vårt avelsmaterial är till viss del begränsat, därför behöver vi få in ett modernt och konkurrenskraftigt djurmaterial. Embryotransfer är ett jättebra verktyg för det, säger han.

Tillåtet utanför Sverige

Metoden som är vedertagen i stora delar av världen är enbart tillåten under dispens i Sverige. Embryoöverföring till får måste utföras av veterinär, genom titthålskirurgi. Ingreppet begränsas i dag av djurskyddslagen som inte tillåter kirurgiska ingrepp utan medicinsk anledning. Dispens kan dock beviljas om fördelarna med en embryoöverföring väger tyngre än exempelvis hotet mot det goda smittoläget som import av levande djur skulle innebära.

Ser inget behov av förändring

Gotlandsfårsföreningen anser inte att förändringarna som föreslås av Jordbruksverket är nödvändiga. På föreningens årsmöte den 11 mars togs ett enhälligt beslut om att inte stå bakom förändringar i djurskyddslagen som tillåter operativa ingrepp utan medicinsk grund.

– Det har ju varit förbjudet tidigare och vi ser ingen anledning till att ändra på det. Vi tycker fortfarande att inlägg av embryon vid import är bättre än import av levande djur. Men vi motsätter oss att det skulle bli tillåtet att plocka ut embryon ur svenska djur. Vid export finns inte smittskyddsaspekten och inget som motiverar undantag från förbudet mot operativa ingrepp, säger Eva Twengström, ordförande i Gotlandsfårsföreningen.

– Lammuppfödning ses av konsumenter som en etisk djuruppfödning. Vi är negativa till operativa ingrepp och till den omfattande hormonbehandling som är nödvändig vid embryoöverföring och bedömer att svenska konsumenter också är det.

"Metoden används inte för nöjes skull"

Richard van der Poel har en avelsbesättning med texelfår och är tillförordnad ordförande för Svensk Texelförening. Enligt honom och texelföreningens styrelse välkomnar de regeländringen och tror inte att metoden kommer att användas i onödan.

– Många raspopulationer är små och därför måste vi ta in material från andra länder. Det är viktigt att betona att metoden inte används för nöjes skull. Embryoöverföring är väldigt kostsamt och det görs bara om det finns ett behov av det inom avelsarbetet, säger han.

Hur ser du på den etiska aspekten?

– Vad är etiskt försvarbart mot inavel och linjeavel? Fårsverige behöver nytt blod och nya avelslinjer. För att undvika inavel och linjeavel är embryotransfer direkt nödvändigt. Vi måste ha friska och välmående djur.

Till toppen