Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 mars

Kraftigt förbättrat resultat för LRF

LRFs bokslut är trevlig läsning för koncernchef Anders Källström. Affärsverksamheten ger ett överskott 2016 på 113 miljoner kronor, jämfört med 2,4 miljoner året innan.

Bild 1/2 FOTO: Roger Olsson
Helena Jonsson, ordförande, och Anders Källström, vd.
Bild 2/2Helena Jonsson, ordförande, och Anders Källström, vd. FOTO: Roger Olsson

– Det är ett kvitto på att ett antal års hårt arbete och ger en bra start för 2017, säger Anders Källström.

"Medlemsintäkterna kan upprätthållas"

Trots att LRF under helåret 2016 fortsatt att tappa medlemmar har medlemsintäkterna ökat och uppgick till 215 miljoner kronor. Totalt hade LRF vid årsskiftet drygt 141 000 medlemmar vilket är ett tapp med drygt 7 000 medlemmar (5 procent).

– Vi ser att antalet företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna kan upprätthållas, säger Anders Källström.

Medlemstappet på grund av den nya avgiftsmodellen har, enligt Anders Källström, "bottnat och vänt".

Vänt minus till plus

Den kraftiga resultatförbättringen förra året beror till stor del på att LRF Media vänt ett minus på nära 60 miljoner kronor 2015, till ett plus på 57,4 miljoner kronor. Under 2016 har flera titlar sålts vilket också gett resultat av engångskaraktär på 30 miljoner kronor.

Anders Källström poängterar också att "den underliggande affären går på plus för första gången på flera år." Vilket betyder att själva verksamheten, förutom extraordinära händelser som försäljningar, visar plus.

LRF Konsult fortsätter att redovisa goda resultat med ett plus på 63 miljoner kronor.

"Kungens Kurva var felplacering"

Sedan tidigare är det känt att dotterbolagen Macklean och Bygruppen går med förlust. Båda bolagen har också nyligen bytt VD. Bygruppen redovisar största förlusten med ett minus på 13,9 miljoner kronor.

– Etableringen i Kungens Kurva var en felplacering och nu ska restaurangen avvecklas, säger Anders Källström.

Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag, vars resultat i huvudsak består av ett finansiellt resultat och upplösning av en försäkringsreserv (240 miljoner kronor). Då den underliggande försäkringsrörelsen visar negativt resultat avvecklas bolaget.

397 miljoner före skatt

LRF-koncernen, inklusive affärsverksamhet, finansförvaltning och upplösning av försäkringsreserv gav ett resultat före skatt på 397 miljoner kronor (året innan var motsvarande siffra 283 miljoner kronor).

LÄS MER: Källström: "Vi har klarat turbulensen bra" (2016)

Till toppen