Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 april

Mer pengar i budgeten mot sjukdomar

I vårbudgeten får bekämpandet av sjukdomar som fågelinfluensan får 30 miljoner kronor till. Stödet till producentorganisationer inom frukt och grönt ökas med 31 miljoner kronor och biodlarna får ytterligare knappt 400 000 kronor.

Bild 1/2 FOTO: Mikael Ljungström Scandphoto
Bild 2/2 FOTO: Ann Lindén

Regeringens vårbudget innebär att jordbruksområdet netto får 15,5 miljoner kronor extra. Vissa områden får mer, andra tappar en del medel.

En stor förändring mot höstbudgeten är 30 miljoner kronor extra till bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar. Denna anslagspost har redan 124 miljoner kronor men det ökas sålunda med ytterligare 30 miljoner kronor.

Det är utbrotten av newcastlesjuka och fågelinfluensa som får utgifterna att öka mer än beräknat. Finansieringen sker delvis genom att medel tas från andra budgetposter på departementet.

Pengar till gårdsstöd

Det som kallas ”Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” (Landsbygdsprogrammet) minskas till exempel med 11,5 miljoner kronor.

Totalt får det som kallas ”Areella näringar, landsbygd och livsmedel” 17,2 miljarder kronor i årets budget. Största budgetposten är Gårdsstöd (direktstöd) som får 6,5 miljarder kronor, landsbygdsprogrammet får 3,5 miljarder kronor.

Livsmedelsstrategi

Trots att vårbudgeten inte rymmer så mycket nytt är den historisk så tillvida att den utförligt beskriver den tidigare i år framlagda nationella livsmedelsstrategin, som ska beslutas i juni. Fler konkreta förslag än de som redan lagts fram i två handlingsplaner saknas dock.

– I höstbudgeten som blir mer skarp, vill vi att det finns förslag om produktionsskatter och annat som stärker konkurrenskraften, säger Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik på LRF.

En sänkning av dieselskatten står också på LRF:s önskelista. I vårbudgetens aviserade miljö- och energiskattepaketet inför höstbudgeten nämns inte någon handelsgödselskatt.

Snabba på omställning

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 500 miljoner kronor satsas under 2017 för att snabba på omställningen till ett fossilfritt Sverige. Det så kallade Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete.

Merparten av åtgärderna handlar om att installera laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

Fotnot: Vårändringsbudgeten gäller ändringar i innevarande års budget. Höstbudgeten gäller för kommande år.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter .

Till toppen