Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 mars

Myndighetens beslut bryter mot djurskyddslagen

En mindre arbetsplatsolycka på Malma gård har utretts av Arbetsmiljöverket. Beslutet, som kom i januari, har chockat makarna Wågberg som driver gården. Myndigheten kräver bland annat att stallarna byggs om på ett sätt som bryter mot djurskyddslagen. I underlaget till beslutet finns även en jämförelse med hur visenterna på Skansen har det. – Det är bedrövligt att statliga verk får hålla på så här, säger Anders Wågberg.

Bild 1/4 FOTO: Johanna Norin
Anders och Maria Wågberg tillsammans med Columbine Högwall som är anställd på gården. De står i den box där arbetsplatsolyckan hände. Gården har ny och modern inredning med högt säkerhetstänk, det är dubbla sprintar som grinden låses med. När olyckan hände hade Columbine bara hunnit sätta i den ena, sen hände allt så snabbt.
Bild 2/4Anders och Maria Wågberg tillsammans med Columbine Högwall som är anställd på gården. De står i den box där arbetsplatsolyckan hände. Gården har ny och modern inredning med högt säkerhetstänk, det är dubbla sprintar som grinden låses med. När olyckan hände hade Columbine bara hunnit sätta i den ena, sen hände allt så snabbt. FOTO: Johanna Norin
När olyckan hände hade Columbine bara hunnit sätta i den ena, sen hände allt så snabbt. Anders berättar att grindarna också är tänkta att kunna användas som stege skulle något hända och man är tvungen att ta sig ut snabbt.
Bild 3/4När olyckan hände hade Columbine bara hunnit sätta i den ena, sen hände allt så snabbt. Anders berättar att grindarna också är tänkta att kunna användas som stege skulle något hända och man är tvungen att ta sig ut snabbt. FOTO: Johanna Norin
Bild 4/4 FOTO: Johanna Norin

Anders och Maria Wågberg driver ekologisk köttproduktion av lamm och nöt med eget gårdsslakteri på Värmdö utanför Stockholm.

Det var när en medarbetare på Malma gård skulle göra rent hos ett par tjurar, som olyckan inträffade. En av tjurarna stötte till boxgrinden innan djurskötaren hunnit stänga båda låskolvarna. Grindfästet gav vika och djurskötaren knuffades omkull av grinden.

Gjorde själva anmälan till Arbetsmiljöverket

Anders och Maria Wågberg skjutsade medarbetaren till akuten där hon plåstrades om och sedan fick åka hem. Därefter gjorde makarna Wågberg själva en anmälan om arbetsplatsolycka.

Någon månad senare var Arbetsmiljöverkets kontrollant på plats. I hans tjänsteanteckningar står bland annat att han bedömer att arbetsgivaren inte vållat arbetstagaren ohälsa. Men i själva beslutet, som kom i slutet av januari, står det något helt annat.

Av beslutet framgår det att Arbetsmiljöverket anser att stallinredningen på Malma gård inte är tillräckligt hållfast. Men den inredning från Agritubel som finns på Malma gård är anpassad för tunga köttdjur.

Blev chockade

Enligt beslutet skulle Malma gård, före den 1 mars i år, bygga om sina stallar, vidareutbilda sin personal och göra skriftliga rutiner för hantering av tjurar. Om inte, skulle de bli skyldiga mot vite på 100 000 kronor samt förbjudas att hantera tjurar.

– Vi blev chockade när vi läste beslutet. Särskilt som kontrollanten sagt att allt var i sin ordning, säger Anders Wågberg.

– Vi har alltid haft ett starkt säkerhetstänk och har skriftliga rutiner även där det inte behövs. Djurskötaren i fråga har gått naturbruksgymnasium med högsta betyg i djurhantering, så jag förstår faktiskt inte vad mer de begär.

Rutiner för nödsituationer

Malma gård har rutiner för första hjälpen och krisstöd. Medarbetarna är utbildade i hjärt- och lungräddning och första hjälpen-utrustning finns på gården. De har även gått LRFs arbetsmiljökurs Säker gård.

Stallet som förprövades och godkändes av Länsstyrelsen 2009 är ritat av Hushållningssällskapet och utrustat med stallinredning för tunga köttdjur. Ändå anser Arbetsmiljöverket att det inte är tillräckligt.

– De vill att vi ska hålla tjurarna en och en i ensamboxar med höga, täta staket så att de inte kan se varandra. Det är ju fullständigt absurt och framför allt är det inte tillåtet, säger Anders Wågberg.

Brott mot djurskyddslagen

Enligt Malin Langenfors på Länsstyrelsens enhet för djurskydd, är det omöjligt för Malma Gård att följa Arbetsmiljöverkets beslut utan att bryta mot djurskyddslagen och påverka arbetsmiljön negativt.

"För att företaget ska kunna uppfylla både det nämnda beslutet och djurskyddslagstiftningen krävs det att tjurarna hålls tillsammans med kor eller kvigor. Min bedömning är att en sådan hållning skulle innebära betydligt större risk för skador både för djuren och för personerna som ska hantera djuren", skriver hon i en kommentar till verkets beslut.

Där framhåller Malin Langenfors också att isolering av tjurarna inte är förenligt med djurskyddslagen.

Källa Skansen

I arbetsmiljöinspektörens tjänsteanteckningar, som delvis ligger till grund för ärendet, motiveras beslutet bland annat med att det finns en avrådan från att hålla tjurar tillsammans med mjölkkor. Handläggaren jämför även uppstallningen av tjurar med hur man håller visenter på djurparken Skansen. Visenterna – som är en typ av bison – hålls bakom dubbla rader av telefonstolpar med eltråd. I anteckningarna står det:

"Hade arbetsgivaren hanterat sina tjurar på samma sätt som djurparkerna gör så hade olyckan kunnat undvikas."

– Det är bedrövligt att statliga verk får hålla på så här. De kan inte läsa ritningar, beslutar om att vi ska vidta åtgärder som är emot djurskyddslagen, jämför köttrastjurar med mjölkkor och rådfrågar Skansen om deras visenter. Sedan har de mage att beskylla oss för att sakna kompetens, säger Anders Wågberg.

Makarna Wågberg har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut som nu behandlas i förvaltningsrätten.

Läs mer i Land Lantbruk, nummer 10.

Till toppen