Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 juni

Nya strider om glyfosat efter avslöjanden i domstol

EU:s interna strider om bekämpningsmedlet glyfosat fortsätter. Efter nya larm om att medlet kan vara skadligt kräver EU-parlamentet att EU-kommissionen lägger pappren på bordet.

FOTO: Per Emgardsson

I en debatt i EU-parlamentet i går, tisdag, anklagade den svenska ledamoten i miljöutskottet, Jytte Guteland, (S), EU-kommissionen för att inte ta sitt ansvar för att skydda människors hälsa.

”Fullständigt oansvarigt”

– Den osäkerhet som nu råder kring glyfosats eventuella cancerogena egenskaper för människor är mycket allvarlig. Då är det fullständigt oansvarigt och oacceptabelt att tillåta att ämnet fortsatt får säljas och användas, hävdade Jytte Guteland.

I mitten av maj avslöjade EU-kommissionen sina planer på att föreslå ett tioårigt godkännande av glyfosat, som är världens mest använda växtskyddsmedel. Det nuvarande tillståndet är tillfälligt och löper ut 31 december i år.

Ifrågasätter insynen

EU-kommissionen ville ta steget att förlänga i tio år efter att preparatets eventuella skadlighet granskats av den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) som i maj gav sitt klartecken.

Men EU-parlamentet ifrågasätter nu om Echa fått full insyn i preparatets verkningar. Nya fakta har kommit fram i samband med en tvist i USA där målsäganden hävdat att de har utvecklat cancersjukdomen Non-Hodgkins lymfom.

Interna dokument från Monsanto

Den amerikanska domstolen valde där att visa upp interna dokument från tillverkaren Monsanto. Och enligt parlamentet inger dessa dokument tvivel kring vissa Monsanto-sponsrade studier som ingick i den utvärdering som Echa och tidigare den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har gjort.

Kräver besked

Därför har EU-parlamentet nu ställt en fråga till EU-kommissionen där man kräver besked om det som framkommit och yrkar på att ett förlängt godkännande bygger på tillförlitliga och oberoende forskningsresultat.

Striderna kring glyfosat tog fart då Världshälsoorganisationens internationella agentur för vetenskap och cancer för några år sedan kom fram till att glyfosat är potentiellt cancerframkallande.

Läs mer om

Till toppen