Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 juni

Ökningstakten av MRSA har avtagit

Jämfört med andra länder är antibiotikaresistens hos svenska lantbruksdjur ovanligt. Det visar rapporten Swedres-Svarm för 2016.

Årets rapport visar även att ökningstakten av multiresistenta bakterier, MRSA, avtagit jämfört med föregående år. MRSA är ovanligt förekommande hos både lantbrukets djur och sällskapsdjur vilket begränsar risken för spridning till människa.

Fortsatt minskning

Sjukdomsorsakande bakterier hos djur är fortfarande oftast känsliga för antibiotika. Dock kan resistensundersökning för val av antibiotika vara särskilt motiverat för stafylokocker och E. coli eftersom resistens mot dessa bakterier kan förekomma.

Under de senaste årtiondena har antibiotikaanvändningen hos både djur och människor i landet fortsatt att minska.

Läs mer om

Till toppen