Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 januari

Storskalig produktion lyfter rysk gris

Efter att importstoppet på griskött från EU infördes 2013 har den ryska produktionen ökat i snabb takt tack vare nya, storskaliga anläggningar.

FOTO: Ann Lindén

Det gångna året beräknas Rysslands grisproduktion ha ökat med 9,3 procent jämfört med 2015 till totalt 3,4 miljoner ton slaktvikt, uppger ryska grisproducenternas organisation NSS för nyhetsbrevet Pig Progress.

Minskat importbehov

Sedan 2013, när importstoppet för griskött från EU infördes, har den inhemska produktionen ökat med cirka 1 miljon ton. Därmed har importbehovet minskat från 40 procent till 10 procent.

Den ryska staten satsar stort på att landet till 2020 ska bli självförsörjande på jordbruksprodukter och beträffande fläsk verkar man ha goda chanser att lyckas. Utländska bedömare tror till och med att Ryssland om några år kommer att exportera griskött, framför allt till Kina.

Industriella uppfödningen ökar

Produktionsökningen baseras på att den industriella uppfödningen växer. Det ledande företaget Miratorg hade 2015 på fyra år mer än fördubblat sin produktion från 145 000 ton till 385 000 ton räknat på levandevikt.

2005 stod små gårdsbesättningar för ungefär 70 procent av den ryska produktionen men den andelen har inom loppet av tio år minskat till att nu stå för cirka 20 procent. Minskningen förväntas också fortsätta.

Minskad spridning av svinpest

Förutom att den industriella produktionen ger en högre livsmedelssäkerhet väntas den också bidra till att minska spridningen av den afrikanska svinpesten.

Den ryska grisproduktionen skulle ha ökat ännu mer om det inte hade varit för de senaste årens låga oljepris vilket har försvagat rubeln. Det har i sin tur fördyrat importen av soja och utrustning, skriver Pig Progress.

Efterfrågan stiger

Nu när den ryska ekonomin visar tecken på återhämtning spås mer investeringar i grisbranschen och att 200 000–300 000 suggor ska tillkomma fram till 2018.

Den ryska fläskkonsumtionen var under fjolåret uppe i 32 kilo per capita vilket är nästan tre gånger så mycket som vid millennieskiftet. Efterfrågan har stigit i takt med att priset till konsument har sjunkit.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter .

Till toppen