Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 april

Tusentals klagomål på oseriösa försäljarna

Oseriösa telefonförsäljare siktar in sig på äldre företagare och tusentals luras varje år. Trots det dröjer den utlovade skärpningen mot telefonförsäljning.

Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning tillsattes 2013 och lämnade sitt slutbetänkande i juni 2015. Trots att det gått snart två år ligger frågan fortfarande på Finansdepartementet för beredning.

Huvudförslaget i utredningen är krav på skriftlighet för att bekräfta att ett avtal har ingåtts i samband med telefonförsäljning. Det kan ske genom vanligt brev, e-post eller sms men något egenhändigt undertecknande ska inte krävas. Utredningen föreslår också att småföretagare ska kunna registrera telefonnummer i ett spärregister för att slippa telefonsäljare.

Ställer sig bakom förslaget

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har flera gånger sagt att han ställer sig bakom förslagen. Det finns även en majoritet bland riksdagens partier som vill se tuffare regler på området.

Enligt utredningen ger det etablerade spärregistret Nix inte ett tillräckligt skydd mot oönskad marknadsföring. Nix kan sedan ett par år användas även av personer med passiv näringsverksamhet. Från början var tjänsten endast avsedd för privatpersoner.

Respekterar inte Nix-registret

Ett problem i sammanhanget är att de oseriösa telefonförsäljarna inte respekterar Nix-registreringen, dels för att det begränsar antalet kunder och dels för att det är förknippat med en viss kostnad att köra sitt eget kontaktunderlag mot spärregistret.

När SVTs konsumentprogram Plus tidigare granskade telefonförsäljningen kom det fram att Allmänna reklamationsnämnden, under de dryga 1,5 åren sedan utredningen presenterades, hade fått mer än 2 500 anmälningar om telefonförsäljning och totalt cirka 10 000 klagomål.

– Överlag ska man vara skeptisk och inte ingå några avtal över huvud taget via telefon, sa Per Bolund i programmet.

Läs mer i Land Lantbruk nummer 18.

Även företagare kan ha ångerrätt

  • Även om du är registrerad företagare kan du enligt utslag i Allmänna reklamationsnämnden, bland andra 2012–01334, betraktas som privatkonsument med 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Fristen börjar inte löpa förrän kunden har informerats om sin ångerrätt.
  • Du är att betrakta som privatkonsument om du kontaktas i egenskap av fysisk person på en privatregistrerad telefon och använder telefonen "huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet", alltså privata samtal. 

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter .

Till toppen