Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 augusti

Vattenförslag möter hård kritik

Regeringens förslag till ändring av Miljöbalkens vattenbestämmelser möter hård kritik från tunga instanser. En grupp bestående av bland andra SKL, Svenskt Näringsliv och LRF kommer att lämna ett alternativt förslag.

FOTO: Stig Hedstrom

I slutet av juni kom Miljödepartementet med ett författningsförslag med ändring av vattenbestämmelserna i Miljöbalken. Innehållet var känt i förtid och mötte snabbt kraftig kritik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de kommunala avloppsreningsverkens branschorganisation Svenskt Vatten.

Båda organisationerna går så långt som att påstå att förslaget kan lägga en död hand över samhällsutvecklingen.

Intressant i sammanhanget är att Lena Micko, ordförande i SKL, är socialdemokrat samt att det bland de 16 personer som undertecknat Svenskt Vattens uttalande finns flera S- och MP-märkta kommunpolitiker.

Kommuner och lantbrukare enade

Även LRF ingår i den grupp som för närvarande arbetar med ett gemensamt förslag som ska kunna helt ersätta departementets skrivning. Förslaget ska vara komplett med författningstexter och kommentarer, alltså färdigt att klubba igenom i riksdagen om oppositionen antar det som sitt.

– Den här gången är det alltså inte bara gnälliga bönder och giriga företagare som klagar utan alla landets kommuner. De befarar bland annat att det blir omöjligt att utöka verksamheten för avloppsreningsverken när fler bostäder ska anslutas, säger Jan-Olof Sundby, vattenexpert på LRF.

LÄS MER: Dråpslag mot småskalig vattenkraft

Departementsförslaget är i princip ogenomträngligt för en lekman men de organisationer vars experter har granskat det menar att innehållet är oacceptabelt och måste omarbetas.

Har övertolkat EUs vattendirektiv

Grundproblemet, enligt Jan-Olof Sundby, är att de svenska myndigheter som redan har övertolkat EUs vattendirektiv nu får ännu större svängrum att genom tolkningar och vägledningar fortsätta på den inslagna vägen.

En passus i förslaget som särskilt oroar kritikerna är att varje verksamhet eller ändring som kan äventyra förutsättningarna för bättre vattenmiljö förklaras otillåten. Samtidigt försvinner möjligheten till en helhetsbedömning som omfattar flera vattendrag.

FAKTA: Är inte granskat av lagrådet

Författningsförslaget från Miljödepartementet är inget lagförslag som har granskats av riksdagens lagråd. Regeringens intentioner var från början av att lägga en proposition med ett färdigt lagförslag. Remisstiden går ut den 3 oktober i år.

Vill väga in fler faktorer

Det innebär i praktiken att det kan bli omöjligt att ersätta ett omodernt mindre reningsverk genom att leda om avloppsvattnet till ett större och mer modernt verk om dessa ligger vid olika vattendrag.

– Det talas om en nationell avvägningsplan där miljöhänsyn ska vägas mot viktiga samhällsintressen vilket ger en oerhörd snäv inriktning. Vi vill väga in ytterligare faktorer som klimat, friluftsliv, kulturhistoria och rikets säkerhet, säger Thomas Sandberg, ordförande i Svensk Vattenkraftsförening.

Detta är premium-innehåll. Läs mer om vår premiumjournalistik!

Vill du läsa vidare?

från 135:- /mån

Bli medlem i LRF

  • Du får Sveriges största företagarorganisation i ryggen. LRF jobbar för landsbygdens framtid.
  • Land Lantbruk/Skogsbruk och familjetidningen Land ingår, både print och digitalt.
  • Dessutom en rad andra förmåner och erbjudanden.
från 157:- /mån

Prenumerera på Land Lantbruk

  • Du får 3 tidningar varje vecka + tillgång till digitalt innehåll
  • Land Lantbruk med Skogsbruk – Sveriges största fack- och nyhetstidning inom jord och skog
  • Land – Sveriges gladaste veckotidning
Till toppen