Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 9 juni

"Inte ens viltfrågorna satte fart på debatten"

De stora striderna uteblev på LRFs riksförbundsstämma. Inte ens i viltfrågorna - som tidigare år varit föremål för hetsiga debatter - tände det till. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

FOTO: Ann Lindén

Framtidstro var temat för årets riksförbundsstämma med LRF. Det finns naturligtvis goda skäl för en tro på framtiden. Den hett åstundade livsmedelsstrategin är på plats, nu återstår för LRF att jobba för att den laddas med åtgärder som verkligen gör skillnad. Det talas också vitt och brett om vägen mot ett biobaserat, fossilfritt samhälle – och för att nå det målet måste just de gröna näringarnas resurser användas.

Mot den bakgrunden är verkligen framtidsutsikterna ljusa. Men samtidigt finns förstås andra samhällstrender som innebär stora utmaningar för bonderörelsen. En sådan är att människor i takt med urbaniseringen fjärmas allt mer från landsbygdens näringar, därmed minskar också kunskapen och förståelsen. Särskilt tydligt är detta för närvarande i skogen, där det som brukats i generationer ses av miljöorganisationer som fri natur och skogsägare får sin rätt att bruka sin egendom ifrågasatt. Tonen är ofta hätsk, ett exempel på detta kan ses under ”Reaktioner” på Land Skogsbruks debattsida. En annan fråga där motsättningen mellan stad och land är uppenbar är förstås den som gäller rovdjuren.

Ett bekymmer är också tilltagande regelkrångel, liksom att myndigheters behandling av lantbruket knappast främjar tillväxt.

Allt det här är man inom LRF tämligen enig om. Debatten på stämman rörde de här frågorna, men det var en lugn debatt som snarast röjde nyansskillnader i synen på hur man bäst ska nå de mål man tycks enig om. De stora striderna uteblev, inte ens i viltfrågorna – som tidigare år varit föremål för hetsiga debatter – tände det till.

Strid blev det inte heller vid valet av förbundsordförande, fast flera regionförbund tidigare uttryckt missnöje med nomineringen av Palle Borgström. Det har höjts krav på förnyelse, men såvitt jag själv kunnat uppfånga har man inte formulerat vad det är man velat förnya och åt vilket håll. Det har riktats kritik mot ”etablissemanget” – vilket Palle Borgström med sju år i styrelsen förstås är en del av.

Men trots allt måste det vara en fördel med en ordförande som är kunnig och väl insatt i frågorna. Själv sa Palle Borgström att hans strategi är att skruva ner förväntningarna och – kanske överträffa dem. Så kan det mycket väl bli.

Läs mer om

Till toppen