Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 21 april

Miljö i skogen innebär mer än bara mångfald

Samerna har över 200 ord för snö. Vi tycks bara ha två små ord för att beskriva miljö i skogen. Biologisk mångfald. Det skriver Pär Fornling i en ledare.

FOTO: Marie Henningsson

Aldrig har så många haft åsikter om skogen med så lite kunskap i bagaget. Vi älskar skogen, men kärleken är platonisk. Av befolkningen som helhet är det en allt mindre andel som ger sig ut i naturen. Det är bekymmersamt. När den platoniskt älskande allmänheten sitter i TV-soffan och får höra hur miljön hotas ser de för sin inre syn hur vandringsleder och svampplockningen skjuts i sank. I själva verket handlar det ofta om något annat. Kanske död ved. Det är viktigt, men inte samma sak som vandringsleder.

Att samerna behövde många ord för snö är inte konstigt. Det är skillnad att glida fram på skaren jämfört med att pulsa i blötsnö . Det är också en väldig skillnad på vad som egentligen menas med miljö i skogen. Det kan vara biologisk mångfald. Vandringsleder och bärskogar. Produktionsskog för miljövänliga material och klimatnytta. Ibland är allt samma sak. Ibland är det olika. Eftersom miljörörelsen, med skogsnäringens goda vilja, fått tolkningsföreträde är allt underordnat två små ord. Det måste gå att hålla flera bollar i luften!

Typiskt nog framhöll Maciej Zarembas i debatten som rasade för några år sedan att högstubbar är fula. Man kan säga att otack är världens lön. Man kan också säga att skogsnäringen aldrig når ända fram genom att bara spela på miljörörelsens planhalva. Resurserna gör mer nytta om de fördelades lite annorlunda. Nyligen togs ett sånt steg när de stora skogsbolagen uppvaktade regeringen med krav på att se över miljömålen så att klimatfrågan får större tyngd. För att nå ända fram måste man nå ut till allmänheten.

Det finns en slumrande kunskap om vilken typ av skog man önskar sig för naturupplevelser. Under den legendariske professorn Lars Kardell var "Skoglig landskapsvård" en institution på Lantbruksuniversitetet. Nu är det en restpost i en annan del av verksamheten. Det är synd, för kunskapen behövs. Att göra en välkomnande skog för allmänheten behöver inte vara så knepigt och ofta finns den redan där. Ett hygge kan bli vackrare med enkla medel, skötselmetoder modifieras och kanske finns det anledning att sätta upp skyltar i tätortsnära skogar med en förklaring till att det är en gallring eller avverkning som genomförs.

Att snöa in på två små ord är att utarma språket och möjligheterna.

Pär Fornling

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter .

Till toppen