Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 30 juni

EU-regler banar väg för mer ekologiskt

Sverige behåller sina undantag, och ekoproduktionen kan därmed fortsätta att växa. Den bedömningen gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som ser mycket positivt på veckans EU-beslut om en ny ekologisk förordning.

Långa övergångsregler på 10–15 år undanröjer de många hoten mot svensk ekoproduktion som fanns med i ursprungsförslaget. Efter veckans uppgörelse står det helt klart att ekomjölkbönderna får fortsätta att avhorna sina djur och att växthusodlarna får använda avgränsade bäddar.

Tre år långa förhandlingar

Det blir även fortsatt möjligt att använda konventionellt utsäde och att för ett och samma företag bedriva både ekologisk och konventionell odling. Ickeekologiska avelsdjur får köpas in till produktionen.

Det var efter tre år av mödosamma förhandlingar som EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU-länderna i onsdags kunde enas om den nya förordning som träder i kraft den 1 juli 2020.

– Vi har fått gehör för i stort sett alla de svenska prioriteringarna, kommenterar landsbygdminister Sven-Erik Bucht.

Bekämpar fusk

Det nya regelverket, som är en uppdatering av lagen från 2007, är avsett att passa bättre för den kraftigt expanderande marknaden för ekologiska livsmedel. Här finns även bättre verktyg för att bekämpa fusk.

Vägen mot den nya lagen har varit kantad av strider. Den svenska branschen har upprepade gånger slagit larm om alltför strikta och renläriga förslag som bedömts hota produktionen.

LÄS MER: Växthusen får undantag till 2030

EU-kommissionens ville från början förenkla regelverket genom att avskaffa ett antal för Sverige viktiga undantag. Enligt svenska KRAV och många andra ekoföreträdare skulle detta ha reducerat eko-näringen till en nisch.

I och med veckans kompromiss har Sverige slutgiltigt fått gehör för kravet om fortsatta undantag och långa övergångsregler.

Kan leda till lagförslag

In i det sista kvarstod hotet mot den i Sverige vanliga växthusmetoden att odla i avgränsade bäddar istället för att låta plantorna växa direkt i jorden. Här ges nu ett tioårigt undantag för perioden 2020-2030.

Under den tid som övergångsregler gäller för de avgränsade bäddarna ska kommissionen ta fram en rapport som kan leda fram till lagförslag. Enligt diplomatiska källor i Bryssel ges här en öppning att ta särskild hänsyn till klimatförutsättningarna i norr.

Fakta

EUs eko-förordning som träder i kraft 1 juli 2020 omfattar fler produkter än tidigare. Ett viktigt syfte är att stärka konsumenternas förtroende. Reglerna för rester av bekämpningsmedel harmoniseras. Om sådana rester påträffas ska ekomärkningen tas bort under utredning. Om denna visar att kontamineringen varit avsiktlig eller att producenten har brutit mot nya föreskrifter om försiktighet så förlorar producenten sin certifiering.

Till toppen