Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 7 juli

Mer miljönytta i nya Cap

Cap borde göra mer för miljön. Det anser såväl bönder som andra EU-medborgare. Mer miljönytta i jordbrukspolitiken är ett huvudbudskap i de 320 000 svaren på EU-kommissionens stora enkät inför nästa jordbruksreform 2021.

 Phil Hogan.
Phil Hogan. FOTO: Gunilla Ander

– Två tredjedelar av bönderna svarar att de vill göra mer för miljön. Ett sådant resultat har jag aldrig sett tidigare. Det är ett genombrott, konstaterade EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan efter att svaren på ”the public consultation” presenterats i Bryssel på fredagen.

Vägledande enkät

Ökad miljönytta är en av Phil Hogans egna övergripande ambitioner i det moderniserade Cap som han ska presentera ett förslag till mot årets slut.

Enkäten, som under dagen diskuteras i Bryssel av mer än 600 tillresta EU-medborgare och organisationer, kommer att vara vägledande för Hogan.

Att miljö ska spela större roll i nästa jordbruksreform anser även LRF, i sitt svar på enkäten. Förenkling och minskad byråkrati är andra önskemål från LRF – vilket får brett stöd från alla andra som har tyckt till om Cap.

Administrativt krångel försvårar

Ett av de största problemen som Cap skapar är just administrativt krångel, var såväl lantbrukare och svarande eniga om. EU:s ”förgröning” som introducerades i 2015 års reform, och som innebär att miljövillkor ställs på mottagarna av direktstöd, pekades ut som särskilt impopulär och krånglig. Trots att det avsedda syftet var just miljönytta.

En mindre del av alla som svarat, endast 7 procent, har identifierat sig som lantbrukare. Övriga deltagare är medborgare, organisationer och myndigheter.

De flesta av de 320 000 svaren är resultatet av organiserade kampanjer. 58 000 svar är helt individuella. Från Sverige kommer 1 885 av svaren.

Till toppen