Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 4 september

Sänkta gårdsstöd diskuteras på EU-möte

Ska EU sänka jordbrukarstöden och istället bygga upp nya riskhanteringsinstrument som också utjämnar fördelningen av EU-medel? Den frågan diskuterar EUs jordbruksministrar under sitt pågående möte i Tallinn.

 Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts statssekreterare Elisabeth Backteman deltar vid jordbruksministrarnas informella tvådagarsmöte i Estland.
Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts statssekreterare Elisabeth Backteman deltar vid jordbruksministrarnas informella tvådagarsmöte i Estland. FOTO: Lasse Skog

Det är EUs ordförandeland Estland som tar tjuren vid hornen och bland annat tar upp frågan om en mer rättvis fördelning av EUs jordbruksbudgetmedel, mellan EUs gamla och nya medlemsländer.

Under hösten kommer det att hetta till i debatten om hur jordbruksstöden bör utformas efter 2020. I slutet av året lägger EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan fram ett första förslag som man redan nu vet kommer att medföra vissa omfördelningar av budgetmedel mellan näringar och länder.

Att Storbritanniens utträde ur EU 2019 lämnar ett stort hål i EU-budgeten sätter ytterligare press på Hogan. När kakan krymper blir också en utjämning av jordbrukarstöden mer akut.

Snabba på utjämning

Ännu 13 år efter EU-inträdet får Estland, liksom de flesta medlemsländerna i Östeuropa, ut betydligt mindre av jordbruksbudgetens direktstöd, än de gamla medlemsländerna.

Att byta ut delar av gårdsstöden och de övriga direktstöden mot nya instrument för riskhantering vore ett sätt att snabba på utjämningen, menar Estland som vill veta hur de övriga länderna ställer sig till detta.

Bucht deltar inte

Alldeles oavsett vilka länder som vinner och förlorar på en sådan förändring, väntas effektivare riskhantering bli en del av jordbruksreformen 2021. De senaste årens kriser på bland annat mjölkmarknaden visar tydligt på jordbrukets behov att bättre kunna gardera sig mot marknadens snabba svängningar.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar inte vid jordbruksministrarnas informella tvådagarsmöte i Estland. Istället representeras Sverige av hans statssekreterare Elisabeth Backteman.

Till toppen