16 000 heltidsbönder i Sverige

Sverige har endast 16 000 heltidsbönder och de står för 85 procent av jordbruksproduktionens värde, enligt Jordbruksverket.

Totalt har Sverige cirka 67 000 jordbruksföretag men det är bara 16 000 företag som kräver en arbetsinsats motsvarande minst heltid, enligt Jordbruksverkets statistik.

För 30 år sedan fanns det drygt 40 000 heltidsjordbruk. Totalt var det 114 000 jordbruksföretag men endast 40 000 av dessa krävde en arbetsinsats motsvarande minst en heltid.

Sedan dess har heltidsföretagen blivit större mätt i brukad åkerareal och antal djur. Samtidigt har de blivit färre och dessutom har andelen minskat i förhållande till det totala antalet jordbruksföretag.

undefined

År 2013 var antalet heltidsjordbruk 16 300 vilket motsvarar 24 procent av det totala antalet jordbruksföretag i Sverige.

Det innebär att samtliga heltidsföretagare skulle rymmas i Globen. År 2013 fanns det flest heltidsföretag i Skåne följt av Västra Götalands län och Östergötlands län. Det innebär att litet drygt hälften av heltidsföretagen fanns i dessa tre län.

År 2013 skapade heltidsföretagen ett värde av 42 miljarder. Det motsvarar 85 procent av jordbruksproduktionens värde.

undefined

År 2013 brukade heltidsföretagen 1,8 miljoner hektar åkermark vilket motsvarar 70 procent av all åkermark, och 283 000 hektar eller 64 procent av all betesmark.

Mjölkföretag, företag med grisar och företag med fjäderfä är arbetsintensiva djurskötselföretag med ett så stort antal djur att nästan alla är heltidsföretag.

Fårföretag är i genomsnitt litet mindre och endast ungefär hälften av fåren finns i heltidsföretag.