3500 nyckelbiotoper skadade vid avverkning

Skogsstyrelsen har upptäckt att över 3 500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkningar. Men det finns små resurser att undersöka vad som hänt i verkligheten.

Skogsstyrelsen har jämfört de satellitdata över skogsmarken som samlas in varje år i Sverige med nyckelbiotopregistret och funnit att nyckelbiotoper kan ha förstörts vid avverkningar.

– 

– Överlappen i analysen är större än 0,2 hektar, för att i möjligaste mån utesluta att det rör sig om kartfel.

Stort mörkertal

Det har sedan mitten på 1990-talet, registrerats 549 spolierade, det vill säga helt förstörda, nyckelbiotoper. 

– Mörkertalet för spolierade nyckelbiotoper är dock stort. Eftersom vi har begränsat med resurser att undersöka i fält, har vi inte kunnat prioritera uppgraderingen av databasen, säger Alice Högström.

undefined