72 miljoner på väg ut till skogsägarna

Efter Skogsstyrelsens förslag i oktober har regeringen nu beslutat att betala ut 72 miljoner kronor till branddrabbade skogsägare. Utbetalningarna påbörjas från och med den 1 mars.

Från den första mars betalar regeringen ut stödet till branddrabbade skogsägare.
Från den första mars betalar regeringen ut stödet till branddrabbade skogsägare. FOTO: PETER STÅHL

– Jag har en stor förståelse för den sorg och chock det måste innebära att se sin, och kanske generationers, skog brinna ner. Det är därför med glädje som jag kan berätta att regeringen idag har beslutat om fyra stödåtgärder till skogsbruket och de skogsägare som drabbades hårt av sommarens omfattande bränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Kompensera för merkostnader

Stödet betalas ut för att kompensera skogsbruket för merkostnader för upparbetning av energived och sågtimmer, reparation och förstärkning av vägar, lagringsplatser för brandskadat virke, sanering av sågverk samt stöd för att markera fastighetsgränser.

Försvårar tillvaratagandet av virket

Regeringen motiverar beslutet med att skog motsvarade 20 till 45 procent av den ordinarie årliga avverkningsvolymen i de tre länen brann. Det leder i sin tur till brist på avverkningsresurser och logistiklösningar i området där skadade vägar och begränsad industrikapacitet försvårar tillvaratagandet av virket.

Att virket snarats möjligt kommer ut ur skogen är avgörande för att förhindra insektsangrepp i skogen, skriver regeringen.

LÄS MER: Skogsägaren positiv till brandstöden

LÄS MER: Många misstag under sommarens skogsbränder