Afrikansk svinpest har nått Kina

Nu har även en grisbesättning i Kina drabbats av afrikansk svinpest. Sjukdomen är bekräftad av de kinesiska myndigheterna.

FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Enligt Landbrugsavisen konstaterades sjukdomen i en besättning med 383 grisar i provinsen Liaoning i nordöstra Kina, cirka 20 mil från gränsen till Nordkorea. 47 grisar har dött av sjukdomen.

För första gången i Asien

För att hindra sjukdomen att sprida sig har 900 grisar i området avlivats. Lantbrukarna har förbjudits att transportera grisarna och att utfodra dem med obehandlat matavfall.

Det är första gången som afrikansk svinpest konstaterats i Asien. Nu är oron stor inte bara i Kina, utan även på koreanska halvön och i Japan för att sjukdomen ska spridas.

Stopp för transport av djur i området

Grisuppfödning är en stor näringsgren i Kina och nu kommer myndigheterna att verkställa ett inrapporteringssystem för att förebygga och stoppa sjukdomen. Transport av levande djur och grisköttsprodukter från det smittade området stoppas.

LÄS MER: Resenärer riskerar sprida afrikansk svinpest