Äggproducenter går på knäna efter ökade foderpriser

Landets äggproducenter knäar under kraftigt ökade foderkostnader. I dagsläget krävs 25-30 öre mer per ägg direkt till producent för att klara krisen. Detta gäller ägg konventionellt producerade i frigående system.

Landets äggproducenter gr på knäna under kraftigt ökade foderkostnader.
Landets äggproducenter gr på knäna under kraftigt ökade foderkostnader. FOTO: JANNE ANDERSSON

– Vi har lite panik, milt uttryckt. Det är en fruktansvärt allvarlig situation för oss äggproducenter med de kraftigt stigande foderpriserna, säger Peter Åberg, äggproducent från Lidköping.

Kalkyl från krismöte i Jönköping

I dag har de tre största packerierna i landet fått ta emot en färsk produktionskostnadskalkyl av Svenska äggs producentråd. Den kalkylen har tagits fram efter ett krismöte i Jönköping förra måndagen som samlade majoriteten av landets äggproducenter.

– Produktionskostnadskalkylen beskriver vad det kostar att producera 1 kilo ägg, beroende på produktionsform. Resultatet längst ner blir en prislapp för vad det kostar för oss att driva runt verksamheten och även få en inkomst. Vi behöver närmare 16 kronor per kilo plus moms för att kunna fortsätta producera ägg, säger Peter Åberg.

Obefintlig dialog

På mötet förra veckan konstaterades att dialogen mellan packerier och producenter i det närmaste är obefintlig.

– Det har gjort situationen ännu besvärligare, säger Peter Åberg.

Krismötet var bland annat föranlett av att hårt pressade äggproducenter reagerade kraftigt på ett pressmeddelande från Svenska ägg där man konstaterade att kostnaderna för äggproducenterna kunde öka med 10-15 öre per ägg på grund av höjda foderpriser. Äggproducenterna kan nu visa att de behöver 25-30 öre mer.

Höjt pris senast 18 september

Budskapet till packerierna är att priset till producenterna ska vara höjt senast den 18 september, två veckor krismötet.

– Vi kräver också retroaktivt nettopris som oavkortat går till producenter utan omvägar. Vi har under en lång tid levt med ökade foderkostnader. I maj-juni konstaterade vi att situationen skulle bli ännu besvärligare. När fodret blir dyrare ökar ju också våra kostnader för unghöns eftersom uppfödarna av dem också drabbas av höjda foderpriser, säger Peter Åberg.

I produktionskostnadskalkylen finns även beräkningar på vad det kostar att producera ägg i system med inredda burar och Kravägg.

– Kravproducenterna behöver få 25 kronor per kilo ägg för att klara ökade produktionskostnader, säger Peter Åberg.

LÄS MER: Ökade foderkostnader bakom högre äggpris