AI styr odlingen utan jord

Odling utan varken jord, solljus eller bekämpningsmedel. Möjlighet att bestämma exakt när skörden ska vara klar och inga bekymmer med torka. Arbetet för att erbjuda odlare dessa förutsättningar pågår för fullt på en pilotanläggning i Uppsala.

FOTO: ANNA MARTINENGO

Bioteknikforskaren Lennart Sör fick tidigare i år ett entreprenörsstipendium från projekt Företagsänglarna för sitt innovativa odlingssysten Optima Planta.

Enkelt uttryckt handlar systemet om att med hjälp av matematiska beräkningar och programmering skapa en ”hjärna” som styr odlingen.

Data i realtid

Varje odlingsmodul skickar sedan data i realtid och mäter allt från fukt och temperatur till exempelvis pH och vikt.

– Som odlare kan du välja ett utfall, som exempelvis innebär att fläktar slår på för att nå ett visst värde, förklarar Lennart Sör, civilingenjör i molekylär bioteknik och grundare av bolaget Optima planta.

Ingen åker. Men många sladdar. Lennart Sör är forskaren som tror på odling med hjälp av AI.
Ingen åker. Men många sladdar. Lennart Sör är forskaren som tror på odling med hjälp av AI. FOTO: ANNA MARTINENGO

Fakta om tekniken

Bolaget Optima Planta finansieras med pengar från Vinnova samt privata investerare.

Tekniken aeroponik, innebär att plantornas rötter får växa ur en sluten ljustät kammare. Rötterna sprayas sedan med viss frekvens med näringsrik vattenlösning. I ett system där näringslösningen sprayas direkt på rötterna blir rötterna exponerade för mer syre och näring per rotyta. Därför har det aeroponiska systemet högre effekt än det snarlika hydroponik. Den aeroponiska konstruktionen är dock mer kostsam och känsligare för exempelvis strömavbrott eller avbrott i bevattningen.

Spenat på försök

I källarrummet på ca 40 kvadratmeter i Ultunaområdet i Uppsla där odlingen sker är endast en modul med spenatplantor i bruk när Land Lantbruk besöker anläggningen. Andra försök med basilika har just avslutats i flera staplar av moduler med plats för totalt 4 000 växter.

Bildtext (4-5): Den här lilla spenaten har aldrig sett dagens ljus utan har odlats fram helt utan jord, solljus eller bekämpningsmedel. Till och med smaken kan optimeras genom finjusteringar vid automatiserad och optimerad odling.
Bildtext (4-5): Den här lilla spenaten har aldrig sett dagens ljus utan har odlats fram helt utan jord, solljus eller bekämpningsmedel. Till och med smaken kan optimeras genom finjusteringar vid automatiserad och optimerad odling. FOTO: ANNA MARTINENGO

Kan kopplas til växthus

En första version av modulerna ska tas i bruk av betatestare vid årsskiftet. Nästa steg blir att kunna erbjuda själva optimeringsmodellerna, vilka kan kopplas till växthus.

– Många odlare har investerat stora pengar i sina växthus. Därför tror vi på att erbjuda en variant där du använder en del av systemet, säger Lennart Sör.

Sprejas med näring

I nuläget lämpar sig systemet för odling av växter som exempelvis wasabi, jordgubbar, tomater och basilika.

Tekniken som används är aeroponik, vilket innebär att rötterna sprejas med näringslösning. System minskar vattenförbrukningen och övergödningen, då det inte ger något näringsläckage.

Bildtext (4-5): Den här lilla spenaten har aldrig sett dagens ljus utan har odlats fram helt utan jord, solljus eller bekämpningsmedel.
Bildtext (4-5): Den här lilla spenaten har aldrig sett dagens ljus utan har odlats fram helt utan jord, solljus eller bekämpningsmedel. FOTO: ANNA MARTINENGO

Ett ton grönt

I källarlokalen finns utrymme för en produktionskapacitet för gröna växter som exempelvis basilika och spenat på cirka 1 ton grönt per år.

– Vi vill erbjuda alla möjlighet att odla vad som helst när som helt var som helst. Det som tidigare bara importerats till Sverige kan med hjälp av den här tekniken produceras lokalt, säger Lennart Sör.

Bildtext (8).Illustration på modul
Bildtext (8).Illustration på modul FOTO: OPTIMA PLANTA

Tekniken kan öka konkurrenskraft

Han menar att tekniken inte är en konkurret till traditionellt jordbruk, snarare det motsatta.