Åkermarken vinnare i kampen mot Eon

Det blev seger för markägarna och åkermarken när Mark- och miljödomstolen slår fast att Eon måste gräva ner en 130 kilovoltsledning mellan Rinkaby och Kristianstad.

FOTO: MARIE HENNINGSSON

Mark- och miljödomstolen slår i domen fast att brukningsvärd åkermark skulle komma att tas i anspråk i en omfattning som inte är försumbar om stolparna placeras ut för den aktuella ledningen.

Dessutom konstaterar domstolen att det är sannolikt att stolparna kommer att försvåra användningen av rampbevattning och annan modern teknik.

Kan överklagas

– Det känns riktigt bra att det gått vår väg. Det verkar som om fler på senare tid fått upp ögonen för värdet av att inte dra luftledningar över landets bästa åkermark, säger Hans Persson, LRF:s kommungrupp i Kristianstad.

Han har varit med om att driva frågan ändå sedan Eon 2009 fick tillstånd av Energimarknadsinspektionen att bygga en 11,5 kilometer lång 130 kilovoltsledning över den bästa åkermarken.

Om Eon överklagar kan det bli en rättslig prövning till i högsta instans.

– Jag tror att vi har goda chanser att vinna där också, säger Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.