Älska inte gården till döds

Förväntningarna har varit stora och processen omfattande. Mer än 10 000 personer har det gångna året deltagit i diskussionerna kring LRFs livsmedelsstrategi. På tisdagen antogs så det 30 sidor långa dokumentet av LRF-stämman i Stockholm.

undefined