Annie Lööf: ”Regeringen slösar med skogsägarnas tid”

”Regeringen har slösat med skogsägarnas tid. Skogsprogrammet innehåller inga konkreta åtgärder för att förbättra villkoren för skogsbruket”. Centerpartiets ordförande Annie Lööf är inte imponerad av regeringens skogsprogram

Annie Lööf, C.
Annie Lööf, C. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Hittills har mottagandet av regeringens skogsprogram varit ganska ljummet. De konkreta förslag som många hoppats på saknades. Från Centerpartiets Annie Lööf kommer hård kritik.

”Provocerande”

– Programmet innehåller inga förslag på regelförenklingar. Det är provocerande att det inte nämns att det finns ett behov av ett ökat uttag av skogsråvara för att Sverige ska kunna ställa om till en biobaserad ekonomi. Programmet innehåller inte heller några förslag på hur betesskadorna ska minska, säger Annie Lööf.

Hon berättar om att hon möter en stor frustration ute i landet hos de människor som på ett eller annat sätt är beroende av skogen för sin försörjning.

– Skogen är vår viktigaste basnäring. Den tid som man har arbetat med skogsprogrammet har inneburit fyra års paus för den svenska skogen då man inte kunnat nyttja skogen för landsbygden och för en grön omställning.

Rätt till ersättning

Annie Lööf och Centerpartiet vill se en stärkt äganderätt, bland annat genom att förtydliga myndigheternas arbete genom att ändra i instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna för att beakta äganderätten.

Den som får sin brukanderätt inskränkt ska ha rätt till ersättning. Om budgeten inte räcker till får myndigheterna bli bättre på att prioritera, inte runda grundlagen, menar Annie Lööf.

– Det upprör mig att regeringen visar total oförståelse för äganderätten. Det finns en rättsosäkerhet som gör det svårt att investera i biobaserad verksamhet, säger Annie Lööf.

LÄS MER: ”Skogsprogrammets strategi dubbeltydig”

Bucht: ”Ett program som vi hoppas ska tas över av kommande regeringar”