Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Innehåll från Timac Agro

Biostimulering ökar vinsten i potatisodling

Försök i Sverige under tre år visar på betydligt ökad lönsamhet i potatis.

 Försöken visar att biostimulering ger en betydligt bättre potatisskörd jämfört med traditionell behandling.
Försöken visar att biostimulering ger en betydligt bättre potatisskörd jämfört med traditionell behandling.

Hushållningssällskapet i Halland, som är den ledande försöksstationen för matpotatis i Sverige, har under tre år provat två produkter från Timac Agro: Fertiacyl® Starter® och Physolith®. Matpotatissorterna som använts är Melody och Belana. I försöken gavs antingen 8 liter/ha av Fertiacyl Starter® efter uppkomst eller 300 kg/ha av granulatet Physolith® före sättning.

Högre skörd och bättre netto

Försöksresultaten visar att båda produkterna Fertiacyl Starter® och Physolith® förbättrade skörden jämfört med traditionell odling med upp till 13 procent och höjde odlarnettot med 7 000 kr/ha.

– Avkastningen i potatis är väldigt beroende av rotsystemets utveckling och antalet knölar som plantan sätter. Både Fertiactyl Starter® och Physolith® ger bättre rotsystem och bättre knölsättning vilket är förklaringen till den högre skörden, säger Timac Agros VD Stefan Atterwall.

Förutom en större skörd gav behandlingen i försöken en bättre storleksfördelning på skörden, en större andel säljbar vara mellan 40 – 60 mm.

– Dessutom får lantbrukaren en bättre kvalitet med våra produkter, en jämnare knölstorlek och en tendens till bättre skalfinish, vilket också bidrar till ett bättre netto, säger Stefan Atterwall.

Timac Agros strategi i potatisodling

Physolith® tillförs före sättning och bidrar med lättillgängligt kalcium för högre tillväxt och bättre kvalitet. Physiolith® stimulerar växten till ökad tillväxt och högre skörd hos grödan. Produkten ökar näringsupptaget med kombinationen biostimulering och lättillgängligt kalcium. Physiolith finns även för användning i ekologisk odling enligt KRAV:s regler under namnet Physiolith Bio.

Fertiacyl Starter® sprutas när plantorna täcker 10 – 25 procent av raderna. Det är en biostimulerande produkt som ger effektivare näringsupptag och ökar rottillväxten hos plantan.

– Vilken produkt du som lantbrukare bör välja är en fråga om tycke och smak, om du föredrar granulat eller en flytande produkt. Försöken visar att du oavsett val får en betydligt bättre skörd jämfört med traditionell behandling, säger Stefan Atterwall

Läs mer om produkterna från Timac Agro på www.timac.se

Till toppen