Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
ANNONS - i samarbete med Lantmännen Maskin

Ökad konkurrenskraft med precisionsodling

Genom att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets faktiska egenskaper och förutsättningar kan lantbrukaren få ut en högre och jämnare skörd. Metoden heter precisionsodling och Lantmännen leder utvecklingen i Sverige.

Vad är möjligheterna med precisionsodling och det digitala lantbruket och vad kan vi göra för att hjälpa dig igång? Hör experterna Johan Wågstam från Lantmännen Maskin och Erik Pettersson från Lantmännen Lantbruk berätta.

Precisionsodling kanske kan uppfattas som något väldigt nytt. Men Johan Wågstam, teknisk precisionsodlingsspecialist på Lantmännen Maskin, sätter saken i ett lite större perspektiv.

– Förr, när man odlade mat på sitt tunnland, visste man att fältet hade variationer. Därför sådde man tätare på vissa ställen och på andra ställen inte alls. Men i takt med industrialiseringen, och hanteringen av allt större arealer, tappade man den här lokalkännedomen.

Som lantbruket ser ut idag är det såklart omöjligt att med lokalkännedom hålla koll på varje enskilt område av fältet/fälten man arbetar på. Därför blir tekniken allt viktigare i det moderna lantbruket.

Den röda tråden i precisionsodling handlar om att positionsbestämma var lantbrukarens maskiner befinner sig, med hjälp av satelliter. Istället för att se fältet som en massiv enhet delas det upp i mindre celler.

ISOBUS länkar traktor och redskap

Genom att använda informationen från satellitbilderna kan man se inomfältsvariationer. På så vis kan utsäde, gödning och växtskydd anpassas efter varje specifikt fält. Med hjälp av GPS-teknik går det också att skapa fasta körspår.

– Det innebär att du med mindre insatser, såväl fysiskt och tidsmässigt som produktionsmässigt, når en högre output i form av en högre och jämnare skörd.

Den nya tekniken är stor en tillgång, men också lite av en utmaning. Inom precisionsodling används nämligen flera olika digitala tekniker, som måste synka med varandra. Idag arbetar tillverkarna av lantbruksmaskiner med ISOBUS, som är en standard som innebär att traktorer och redskapselektronik talar samma språk. Till exempel kan redskapet styras och övervakas av traktorns originalmonitor, eller så kan redskapet styra traktorn. Men än är inte standardiseringsfasen helt i mål, vilket ibland kan skapa en osäkerhet.

– Fungerar min traktor med det där redskapet, är en vanlig fundering, menar Johan Wågstam.

Så kommer du i gång

Då är ett besök på Lantmännen Maskins kompetenscenter för precisionsodling i Skurup, som är det första i sitt slag i Sverige, verkligen att rekommendera.

– Man kan komma hit med sin traktor och testa utrustningen så att den fungerar. Man kan boka rundturer, både som individ och i grupp. Vi har också temakvällar och uppstartsdagar där vi informerar om precisionsodling. Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig trygga med tekniken och kan utnyttja den till fullo.

 På kompetenscentret i Skurup finns möjlighet att testa de senaste tekniska lösningarna inom precisionsodling. På bild syns Valtra SmartTouch armstödet som gör det möjligt att arbeta med inställningar direkt i traktorn.
På kompetenscentret i Skurup finns möjlighet att testa de senaste tekniska lösningarna inom precisionsodling. På bild syns Valtra SmartTouch armstödet som gör det möjligt att arbeta med inställningar direkt i traktorn.

Något som också skapar trygghet, och effektivitet, är samarbetet mellan Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och DataVäxt. I DataVäxt växtodlingsprogram lägger lantbrukaren upp sin strategi. Styrfilerna från DataVäxt skickas sedan trådlöst till traktorn, som via ISOBUS till exempel styr såmaskinen.

– Lantmännen erbjuder hela värdekedjan, från planering till att man kan se vad utfallet blev. DataVäxt är länken och finns tillgänglig via LM2.

Traktorsatsning

FarmAC på Öland AB är en maskinstation på mellersta Öland som drivs av paret Andreas Fredriksson och Magdalena Eriksson. Redan 2011 inledde FarmAC en satsning på precisionsodling då fyra av deras traktorer kompletterades med Trimbles autostyrning via GPS.

Inför 2018 togs nästa steg, då FarmAC investerade i en Fendt 828 med integrerad GPS i Varioterminalen. Majssåmaskinen och slåttermaskinen körs med denna traktor, som känner av fälten precis som gps:en på mobilen kan känna av en plats. Eftersom det är första säsongen med den nya traktorn håller FarmAC på att lägga in alla kunders tusentals fält i systemet och döpa dem.

– Varje gång vi sedan kommer in på ett visst fält känner traktorn av det och vi har våra fasta körspår.

Det är en väldigt stor fördel, särskilt för vallen som är känslig när man kör i olika spår, säger Andreas Fredriksson.

 Redan 2011 inledde FarmAC Öland AB en satsning på precisionsodling då fyra av deras traktorer kompletterades med Trimbles autostyrning via GPS. Ett arbete som gjorts i samarbete med Lantmännen Maskin.
Redan 2011 inledde FarmAC Öland AB en satsning på precisionsodling då fyra av deras traktorer kompletterades med Trimbles autostyrning via GPS. Ett arbete som gjorts i samarbete med Lantmännen Maskin.

Samarbete med Lantmännen Maskin

Andreas Fredriksson menar att hans kunder har mycket att tjäna på precisionsodling, det finns det många exempel på.

– Vi har varit hos kunder som sparat 40 ton kalk med hjälp av precisionsteknik via markkarta på ett 20 hektarskifte.

Majssåmaskinens sektionsavstängning via GPS ger en besparing på 3-13 procent av det vi sår ut. Minskat överlapp när vi kör med slåttekipaget betyder också mycket för kunderna då vi kör allting på timme. Det finns mycket pengar att spara med rätt givor till rätt plats och med fasta körspår.

Satsningen på precisionsodling har FarmAC Öland AB gjort tillsammans med Lantmännen Maskin.

– Killarna på Lantmännen Maskin som vi har kontakt med brinner för det här med GPS, oavsett dag och tid. Det har gjort det enkelt för oss.

 Satsningen på precisionsodling har Andreas Fredriksson från FarmAC på Öland gjort tillsammans med Lantmännen Maskin.
Satsningen på precisionsodling har Andreas Fredriksson från FarmAC på Öland gjort tillsammans med Lantmännen Maskin.

Här kan du boka ett besök på Lantmännen Maskins Kompetenscenter för precisionsodling.

Till toppen