Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
ANNONS - i samarbete med Lantmännen Lantbruk

Regionala växtodlingsstrategier vässar lönsamheten

Olika delar av landet har olika förutsättningar, därför vill Lantmännen med regionalt anpassade och unika odlingsstrategier förbättra nettolönsamheten för sina kunder. Utifrån de strategiförsök företaget utför ser de stora skillnader i nettolönsamheten. Växtskyddskostnaden är en mindre del av totalkalkylen men den påverkar skördens storlek och kvalitet signifikant.

Bild 1/2
 Freddy Bengtsson, produktchef växtskydd Lantmännen.
Bild 2/2 Freddy Bengtsson, produktchef växtskydd Lantmännen. FOTO: unknown

– Vår målsättning är att erbjuda den bästa växtskyddsstrategin både på kort och på lång sikt, säger Freddy Bengtsson, produktchef växtskydd Lantmännen. Han fortsätter genom att beskriva hur man kan förbättra nettolönsamheten med hjälp av Lantmännens strategier.

Det hela startar med att växtskyddsteamet på Lantmännen samlar in kunskap i flera år innan lansering.

Under resans gång följs försök och produkternas egenskaper i fält för att så småningom identifiera dess plats i våra olika strategier. Vid oklarheter genomförs egna fältförsök. Uppföljning och utvärdering sker efter varje säsong med målet att alltid erbjuda den bästa strategin.

Läs mer om växtskydd från Lantmännen Lantbruk här!

I växtskyddsteamet ingår produktchef och Lantmännens odlingsrådgivare samt inköpare. Tillsammans har de en bred förankrad kunskap och ett kompetent internationellt nätverk.

– Växtskyddsteamet följer produkter före lansering i samarbete med leverantörer. Officiella och inofficiella försök studeras och vi utför också egna försök för att kunna sätta samman de bästa råden och de bästa regionala strategierna. Vi ser stort värde i att kunna genomföra försök på det sätt som vi vill. Här kan vi testa funderingar och lösningar som ger större kunskap och en bredare bild än vad leverantörerna vill ge och vad de officiella försöken kan ge, säger Freddy Bengtsson.

Genom nätverket och den lokala förankringen skapas också möjligheter att finna försöksplatser med just de problem som lantbrukarna brottas med i vissa områden.

Ett första exempel på sådant försök är en jämförelse av effekten av olika behandlingar mot flyghavre i vårvete som genomfördes i trakten av Västerås i juni 2017. I försöket jämfördes 4 olika herbicider. Samtliga blandningar innehöll preparat som olika leverantörer rekommenderat för behandling mot flyghavre. Effekten varierade väldigt mycket i detta försök. Bäst resultat gav 160 g Attribut Twin Plus.

Ett andra exempel är ett försök där effekten av produkten pH-Opti jämfördes. En produkt som sänker hårdhetsgraden på vattnet, vilket förbättrar effekterna av växtskyddsmedel.

Det visade att pH-Opti ger merskörd i alla tre svenska försök. pH-Opti är därmed en av de mest lönsamma förändringarna du kan göra i din växtskyddsstrategi 2018.

PH-Opti sänker hårdhetsgraden på vattnet, vilket förbättrar effekterna av växtskyddsmedlet.

 Försöksutförare Hushållningssällskapet, beställare Lantmännen. Bekämpning av flyghavre i Vårvete utanför Västerås, 2017.
Försöksutförare Hushållningssällskapet, beställare Lantmännen. Bekämpning av flyghavre i Vårvete utanför Västerås, 2017.
 Försöksutförare Lantmännens försöksgårdar, beställare Lantmännen. Effektförsök av pH-opti.
Försöksutförare Lantmännens försöksgårdar, beställare Lantmännen. Effektförsök av pH-opti.

Läs mer om växtskydd från Lantmännen Lantbruk här!

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen