Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
ANNONS - i samarbete med Swedbank

Viktigt att tänka på när du köper skog

Har du bestämt dig för att köpa skog och vet vad du ska ha den till? Då kan du börja ringa in var på kartan den bör ligga. För många är närhet och tillgänglighet viktigt. Andra äger skog på distans och tycker att det fungerar utmärkt.

 Swedbank och Sparbankernas specialist Thomas Nyström kan ge värdefulla råd i samband med skogsköp.
Swedbank och Sparbankernas specialist Thomas Nyström kan ge värdefulla råd i samband med skogsköp.

– Allt beror på i vilket syfte du köper skogen. Ska du hitta en bra skog på distans bör du skaffa en partner som kan den lokala marknaden. Vi får många förfrågningar från skogsspekulanter över hela landet och hjälper gärna till att bedöma skogsfastigheter i vårt område, säger Thomas Nyström, som är ansvarig för Swedbank och Sparbankernas skog- och lantbruksaffär i norra regionen.

Tips till skogsköpare

Från sin position i Umeå har han och hans kollegor bra koll på de skogfastigheter som håller på att byta ägare. Utrustad med finansiärens kritiska blick, vet han vad som är viktigt att titta efter. Här är hans bästa tips:

1. Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den genomsnittliga tillväxten per hektar och år. Den påverkas bland annat av jordmånen, det lokala klimatet och fuktighetsförhållandena. Eftersom boniteten inte går att påverka, har den stor betydelse för fastighetens förmåga att ge avkastning över tid. Boniteten anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i skogsbruksplaner och prospekt.

2. Bedöm tillgängligheten. En i övrigt bra fastighet kan belastas av att det saknas skogsvägar, men också av förekomsten av berg, myrar och annat i terrängen som försvårar avverkning, skötsel och transporter. Hur påverkas ditt försäljningsnetto av att marken är kuperad? Hur mycket extra kostar markberedning och plantering i otillgängliga partier?

3. Tänk framåt. Det är lätt att stirra sig blind på det man har framför ögonen – det avverkningsbara. Men skogsbruk är långsiktigt. Därför är det viktigt att titta noga på åldersfördelningen. Hur ser ungskogen och planteringarna ut? Hur har röjningsarbetet skötts? Hur kommer den här skogen att se ut om tio, tjugo, trettio år?

4. Försök att förutse det oväntade. Hur sannolikt är det att fastigheten kommer att beläggas med miljörestriktioner nu när den byter ägare? Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra 207 specialister. Du hittar dem här: swedbank.se/specialist

Till toppen