Ännu ett rekordresultat för Lantmännen

Lantmännen presenterar ytterligare ett rekordresultat 2017. Och föreslår den högsta utdelningen i Lantmännens historia.

Lantmännens resultat för 2017, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 552 miljoner kronor vilket är i nivå med och något över föregående års rekordresultat på 1 548 miljoner kronor.

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna, säger Per Olof Nyman, Lantmännens VD och koncernchef.

Division Lantbruk utvecklas positivt och har ökat sitt rörelseresultat till 340 miljoner kronor (318 miljoner kronor året före). Årets stora och sena skörd har inneburit påfrestningar i Lantmännens infrastruktur.

Därför genomförs strategiska investeringar för att stärka den framtida infrastrukturen och möta de allt större spannmålsskördarna.

Divison Maskins rörelseresultat uppgår till 381 miljoner kronor (316). Försäljningsutvecklingen har varit god inom både Lantmännen Maskin och Swecon.

Från och med 2018 integreras Lantmännen Maskin i division Lantbruk.

Resultatet i Divison Energi uppgår till 282 miljoner kronor (304). Lantmännen Agroetanol har ökat sitt resultat tack vare fortsatt framgångsrik etanolexport till bland annat Tyskland.

Division Livsmedels resultat uppgår till 708 miljoner kronor (849). Lantmännen Cerealias resultat har påverkats negativt av hård konkurrens på stora delar av marknaden, samt av kostnader för pågående förbättringsprojekt, uppger Lantmännen.

LÄS MER: Förra årets jättevinst – ”Vi är väldigt nöjda”

FAKTA: Utdelning

– Lantmännens styrelse har beslutat om en återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk i Sverige med 2,5 procent (2,5 föregående år).

– Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet.

– Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 244 miljoner kronor (231). Utöver detta föreslår styrelsen en insatsutdelning och insatsemission om totalt 322 miljoner kronor (277).