Årets höstveteskörd kan bli rekordstor

Enligt preliminära siffror från Jordbruksverket är årets höstveteareal den största sedan mätningarna började 1916.

Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och är i år 423 100 hektar. Det är den största arealen sedan den började mätas 1916.
Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och är i år 423 100 hektar. Det är den största arealen sedan den började mätas 1916. FOTO: ISTOCK

Hösten 2018 var det gynnsamt väder för att så höstgrödor, vilket kan ge rekordstora arealer med höstvete i år. Det visar Jordbruksverkets preliminära statistik.

Sammanlagt odlas det 993 200 hektar spannmål 2019, vilket är i stort sett samma arealer som under 2018. Däremot skiljer sig fördelningen mellan de olika spannmålsgrödorna åt jämfört med förra året.

Höstvete dominerar

Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och är i år 423 100 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916.

Samtidigt är havrearealen den minsta sedan mätningarna började. I år odlas det havre på 150 100 hektar, vilket motsvarar 15 procent av spannmålsarealen.

Kornet minskar rejält

Korn odlas på 299 100 hektar i år, en minskning med 25 procent jämfört med 2018. Det är framför allt väderförhållandena under hösten 2018 som gör att arealen vårkorn minskar kraftigt 2019, till förmån för höstvete eftersom det ger högre avkastning.

Mer vall, grönfoder samt raps

Vall och grönfoder, främst slåtter- och betesvall, ökar med drygt 3 procent jämfört med 2018. Det tror Jordbruksverket beror på det torra och varma vädret 2018, som gav mindre skörd än normalt och ledde till foderbrist. Arealen med höstraps ökar med 15 procent till 101 300 hektar.

I bilden ovan visas förändring mellan 2000 och 2019 för de fyra största grödgrupperna på åkermark. Sedan 2005 är vall och grönfoderväxter den största grödgruppen på åkermark. I år upptar vall och grönfoderväxter 45 procent av åkermarken och spannmål odlas på knappt 40 procent av åkermarken. År 2000 bestod åkermarken i stället av 34 procent vall och grönfoderväxter och 45 procent spannmål.