Arla sänker mjölkpriset

Arla sänker avräkningspriset på mjölk med 9,5 öre. Koncernen förväntar sig en sämre intjäning de närmaste månaderna.

Det nya aktuella mjölkpriset är 309,2 svenska öre och gäller från och med 6 februari.

– Erfarenheten från 2011 visar att vi under årets inledning hade ett aktuellt pris som inte motsvarade vår intjäning. Den sänkning vi gör nu speglar att vi förutser en försämrad intjäning under de kommande tre månaderna, kommenterar Arlas koncernekonomidirektör Frederik Lotz. Han hoppas dock att Arla ska kunna höja priset senare i år.

undefined

undefined