Asfalt, betong och grus - olika beläggningar fyller olika behov

2017 bestämde Linda och Niklas Borglin sig för att utöka sin kycklinggård med ett stall på ytterligare 4000 kvadratmeter. I samband med detta lät de asfaltera och grusa delar av gården men runt stallet och gödselplattan satsade de på betong.

När Linda och Niklas Borglin byggde nytt satsade de på olika material till olika hårdgjorda ytor. Med på bilden är även dottern Idelie.
När Linda och Niklas Borglin byggde nytt satsade de på olika material till olika hårdgjorda ytor. Med på bilden är även dottern Idelie. FOTO: TINDRA ENGLUND

När Linda och Niklas Borglin tog över kycklinggården 2013 fanns där två stall på sammanlagt 1500 kvadratmeter men 2017 fick de möjlighet att utöka och då byggde de ett nytt stort stall på totalt 4000 kvadratmeter.

– Vi tog god tid på oss med markarbetet men när vi väl kom igång och började bygga gick det fort och själva bygget tog lite drygt ett halvår, säger Linda Borglin.

Olika material

Till sina nya hårdgjorda ytor har de använt sig av olika tekniker och olika material på olika delar av gården. I och kring byggnaderna samt till gödselplattan har de satsat på betong men runtom byggnaderna har de valt att asfaltera en yta på 3200 m2.

– Asfalt är lätt att hålla rent och snyggt och innebär att man får en bra avrinning. Dessutom är det betydligt mer praktiskt och lättare att tippa flis och skotta snö, säger Niklas Borglin

– Det blir ju även en hel del transporter och foderbilar som kör här och då är det skönt med asfalt, säger Linda Borglin.

Nöjda med valet

Trots att asfalten innebar en extra kostnad jämfört med att bara lägga grus ser de många fördelar och är nöjda med sitt val.

– Det är kanske en liten lyx men det ser trevligare ut och spar mycket tid eftersom det blir mer praktiskt. Därför tänker vi att det blir värt det i längden, särskilt om vi ska ha kvar gården i 30 år framöver, säger Linda Borglin.

– Det blir ju även mindre gropigt när vi kör med truckarna och lastar kyckling och dessutom blir det ju perfekt för barnen när de ska lära sig cykla, lägger Niklas Borglin till.

Betong nödvändig

Där vägen är smal in till gården och på de ytor där de är mer sällan och jobbar har de i stället valt att lägga det billigare gruset. Men på vissa ställen har de valt betong, särskilt där de vill kunna hålla extra rent vilket blir lättare eftersom betongen är jämnare. Men även där det ska vara tätt, som tillexempel vid gödselplattan. 

– Asfalten släpper ju igenom en del vatten, säger Niklas Borglin.

Idag har de 102 000 kycklingar på gården och nästa stora projekt blir att installera solceller på taket för att bli självförsörjande på el. Därmed är de extra nöjda med att de vid bygget la ner flera tomma rör under de hårdgjorda ytorna som de nu kan dra kabel i för att ansluta solcellerna till elnätet. 

Tomma rör viktiga

 – Det är vårt bästa tips till någon som funderar på nya hårdgjorda ytor. Se till att dra tomma rör mellan byggnaderna så att du kan lägga ner kablar i framtiden utan att behöva bryta upp ytan, säger Niklas Borglin.

Enligt honom blir det extra viktigt idag eftersom teknikutvecklingen går så oerhört fort och ingen vet vilka kablar som kommer att behövas i framtiden. 

LÄS MER: Hårda ytor – så ska du tänka inför valet av ytskikt

FAKTA: Hulta gård

Ligger i Linneryd utanför Tingsryd i Småland.

Hulta gård är Linda Borglins föräldragård och 2013 tog hon över gården tillsammans med maken Niklas.

Den totala stallarealen är 5 500m² och det finns cirka 102 000 kycklingar på gården.