”Att leta efter nematoderna är som att leta efter en nål i en höstack”

Rotgallnematoder har hittats på fem gårdar i södra Sverige. Nu rustar sig odlare för att inte drabbas av de fruktade rundmaskarna.

Åsa Nordström, Rådgivare, HIR Skåne
Åsa Nordström, Rådgivare, HIR Skåne FOTO: FOTO: PRIVAT

Rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax hittades för första gången i Sverige på fem gårdar i Skåne och Blekinge under 2017 och 2018.

Nematoderna är karantänskadegörare i EU och gårdarna har belagts med stränga restriktioner av Jordbruksverket.

Slutar med potatis

En av de drabbade gårdarna, Trolle Ljungby gods som varit en av Sveriges största potatisodlare, meddelade nyligen att man kommer att sluta odla potatis, enligt en TT-artikel.

– Det är ett hårt slag för de enskilda lantbrukarna när de inte får använda sina fält som de vill, säger Åsa Nordström, rådgivare på HIR Skåne i Kristianstad.

Närbild av rotgallnematodern Meloidogyne chitwoodi.
Närbild av rotgallnematodern Meloidogyne chitwoodi. FOTO: NPPO, THE NETHERLANDS

Om nematoden finns på fler platser i landet och hur den kommit till Sverige är okänt.

Slutar med sockerbetor

Åsa Nordström märker att fynden av nematoderna även påverkar lantbrukare som inte drabbats.

– Vissa är väldigt bekymrade och många kommer att så in resistent oljerättika i höst efter skörden i förebyggande syfte. Man funderar också mer på om man ska släppa in andra maskiner på sina marker. För några odlare har nematoderna varit en bidragande orsak till att man bestämt sig för att sluta med sockerbetsodling.

Fakta: Rotgallnematoder

Rotgallnematoder är rundmaskar som består av flera arter. Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax är de arter som upptäcktes på gårdar i Skåne och Blekinge under 2017 och 2018. Nematoderna angriper de flesta grödor och ogräs, men rot- och knölgrödor som morot och potatis drabbas extra hårt.

Rotgallnematoderna är karantänskadegörare i EU, vilket innebär att de regleras av växtskyddslagen. Karantänskadegörare är växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skador på miljön. Den som hittar en karantänskadegörare måste anmäla det till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Andra länder i Europa som drabbats av rotgallnematoderna är Nederländerna, Belgien, Tyskland, Portugal, Turkiet, Frankrike, Schweiz och Storbritannien.

Källa: Jordbruksverket, HIR Skåne

Egenkontroll

Även Stina Nilsson, medlemschef på Lyckeby Starch, märker att frågan diskuteras i större utsträckning bland odlarna. Den egna organisationen köper inte in utsäde från områden med rotgallnematoder och ökar egenkontrollerna av det utsäde som importeras från Holland.  

– Vi kommer också att öka den svenska utsädesproduktionen med målsättningen att våra odlare till nästa år enbart ska ha svenskt utsäde, säger Stina Nilsson.

Även Åsa Nordström rekommenderar att odlare använder kontrollerat utsäde och undviker utsäde från drabbade områden.

– Men det är absolut ingen garanti. Att leta efter nematoderna är som att leta efter en nål i en höstack, säger hon. Det finns också en risk att nematoderna är mer spridda än vi känner till.

Finns inget växtskydd

Det finns inga växtskyddsmedel mot nematoder och bekämpningen består av odlingsåtgärder som svartträda och odling av multiresistent oljerättika.

Carin Bunnvik, enhetschef för växtregelenheten, Jordbruksverket.
Carin Bunnvik, enhetschef för växtregelenheten, Jordbruksverket. FOTO: FOTO: JORDBRUKSVERKET

– Det finns också resistenta sorter av andra grödor, men de är ännu inte särskilt lättillgängliga i Sverige, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten på Jordbruksverket.

Hur lång tid det tar innan de drabbade fälten är sanerade vet man inte i dagsläget och Jordbruksverket kommer att följa upp resultaten varje år.

– Rotgallnematoderna är allvarliga eftersom de går på så många grödor. Om de sprider sig skulle det på sikt kunna innebära att det inte längre går att odla matpotatis eller morötter i de här områdena, säger Carin Bunnvik.

Potatis angripen av rotgallnematodern Meloidogyne chitwoodi (till vänster) och frisk potatis (till höger).
Potatis angripen av rotgallnematodern Meloidogyne chitwoodi (till vänster) och frisk potatis (till höger). FOTO: NPPO, THE NETHERLANDS

Så undviker du att drabbas av rotgallnematoden

Ha en bra växtföljd: Variera växtföljden. Odla inte potatis mer än vart fjärde år. Inkludera sanerande grödor som multiresistent oljerättika i växtföljden.

Flytta inte jord och växtdelar: Undvik att flytta jord och växtdelar mellan fälten och säkerställ att maskiner är rengjorda innan flytt mellan fält.

Använd utsäde som är fritt från rotgallnematoder: Använd svenskt utsäde eller utsäde från länder som inte är drabbade av rotgallnematoderna. Var försiktig med växtmaterial från exempelvis Holland som är ett land som drabbats hårt av rotgallnematoderna.

Ta jordprover: Det går inte att se på grödan om den är drabbad av rotgallnematoder, men var uppmärksam på om grödan växer dåligt och på rotgrödor och knölar med ovanlig form eller fläckar. Ta regelbundna jordprover på växtskadegörare och inkludera rotgallnematoder i analysen.

Källor: Jordbruksverket, SLU, HIR Skåne