Anna Nilsson

Alla artiklar av Anna Nilsson
1 dec.

När krisen kommer – lärdomar av finländsk beredskap

LYSSNA. Nu ska den svenska beredskapen byggas upp igen – Lantbrukspodden undersöker hur och besöker Finland som aldrig rustat ner.

23 nov.

Rikskapitalisternas skogsintresse ett växande hot

En stor skogsägare som Roger Akelius kan vara ren vitamininjektion på marknaden. Men på längre sikt kan det utgöra ett större hot om det kommer flera av samma slag, rentav i stim. Det skriver Anna Nilsson.

7 nov.

Moderaterna vill säkerställa ny teknik för växtodling i EU

Det måste bli möjligt att i Europa använda sig av Nobelprisad teknik såsom Crispr/Cas9. Det är mitt mål med det förslag på ny lagstiftning jag presenterar i Europaparlamentets miljöutskott i dag. Det skriver Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker och parlamentets förhandlare.

19 okt.

Skogsindustriernas framtidslöften ger en bra riktning

Skogsindustrierna och skogsägarna har motsatta intressen när det gäller virkespriserna. Det är en dragkamp som lever sitt eget liv. Branschorganisationens nya framtidslöften är en bra sammanfattning för att stärka och utveckla hela skogsbranschen i en gemensam ambition. Det skriver Knut Persson.

18 okt.

Ekotappet riskerar att dra med fler i fallet

Ekologiskt har varit ett draglok för premiumsegmentet, och tuffare tider riskerar att drabba även lokalproducerade och svenskproducerade livsmedel i större utsträckning. Det skriver Anna Nilsson.

16 okt.

Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst

Att hävda att de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR, inte baseras på ett vetenskapligt underlag är ett felaktigt påstående. Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst. Det skriver Per Frank, Växtbaserat Sverige.

13 okt.

Så vill skogsindustrin bidra till en hållbar värld

Vi tror att en viktig del av lösningen är en växande bioekonomi som tryggar jobb, välfärd och livskraft för hela Sverige, och som bidrar till en hållbar utveckling även i andra delar av världen. Det skriver Viveka Beckeman, VD för Skogsindustrierna.

12 okt.

Aktivt brukande är att ta till vara på möjligheterna

I förra årets tongivande bok "Skogslandet" har författaren och DN-journalisten Lisa Röstlund inte mycket gott att säga om arbetet med att få fram träd med bättre egenskaper, och liknar förädlingen med "nötkreaturet Belgian blue" i ett citat. Argumentationen känns extremt främmande. Det skriver Pär Fornling.

11 okt.

Klimat- och miljöministerns tystnad borde oroa våra bönder

Det finns en sak vi definitivt vet om slutförhandlingarna om EU:s omdiskuterade lag om naturrestaurering. Jordbruket kommer att göra comeback. Då är tystnaden och passiviteten från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari något som verkligen borde oroa svenska bönder. Det skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner, Centerpartiet.

11 okt.

Debatten om glyfosat riskerar att urholka tron på forskningen

Debatten om glyfosat handlar om något större än bara det kemiska medlet i sig. Den handlar om tilliten till vetenskapen som riskerar att urholkas och det politiska maktspel som får följder långt utanför jordbrukspolitiken. Det skriver Samuel Bäckelin.

9 okt.

Branschorganisationer som LRF bör bevaka energifrågan strategiskt

Det finns en möjlighet för branschorganisationer som LRF att aktivt bidra till att utveckla affärsmodeller och utformning av avtal för markägare. Det strategiska stödet behöver både markägare och en kraftigt växande energibransch. Det skriver Ulf Jobacker, projektledare inom energi.

6 okt.

Gemensam standard för skogsbilvägar behövs

Det finns ett behov av att rusta upp och underhålla befintliga skogsbilvägar. Men det finns ingen uttalad gemensam standard inom skogsbruket där 300 mil nya skogsbilvägar byggs varje år. Det skriver vägspecialisten Stefan Gunnarsson, vägspecialist, och Kristina Thureson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

5 okt.

Överdriven tro på stora enheter tystar landsbygden

Vår gamla jordförvärvslag är kanske den enskilt viktigaste anledningen till dagens utarmade landsbygd. Någon gräns är ändå rimlig, men det finns anledning att titta över dagens regelverk. Det skriver Pär Fornling.

4 okt.

SLU: "Vi håller tummarna för att ansökan ska gå igenom"

Vi har under flera år arbetat med att ta fram en civilingenjörsutbildning i jord- och skogsbrukssystem, som syftar till att möta behoven av teknikutveckling inom dessa näringar och ett hållbart brukande. Vi håller tummarna för att ansökan ska gå igenom. Det skriver Pär Forslund, prorektor vid SLU.

4 okt.

Har någon sett Sveriges klimat- och miljöminister?

Frågan är varför klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) konsekvent vägrar att bli intervjuad av specialreportar på en facktidning för lantbrukare och skogsägare, om ett lagförslag där konsekvenserna ser ut att bli minst sagt dramatiska för näringarna. Det skriver Anna Nilsson.

1 okt.

Medvetna konsumenter kan avgöra kampen mot afrikansk svinpest

Vi grisföretagare har hopp om framtiden, trots ASF. Men det behövs medvetna val från kloka konsumenter, om vi även i framtiden vill laga mat med svenskproducerat griskött. Det skriver Johan Eriksson, ordförande för Sveriges Grisföretagare och grisproducent. 

30 sep.

Tänk över hur du bygger din skogsbilväg

Jag tror att vi som markägare behöver vara utvecklingsorienterade och tänka till om hur vi bygger skogsbilvägar på våra marker. Jag hoppas att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen bidrar till att tillgängliggöra vatten i anslutning till våra skogsbilvägar. Det skriver Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland.

29 sep.

Ta fram en handlingsplan för växtbaserat

Mer växtbaserad produktion och konsumtion minskar sårbarheten genom att vi använder det vi odlar till mat och dryck i stället för foder till djur. Vi saknar en konstruktiv dialog om livsmedelsproduktionens och konsumtionens roll i omställningsarbetet. Det skriver Per Frank, ordförande för Växtbaserat Sverige.

2 aug.

Invasiva ogräs - en tickande fältbomb

Samma medvetenhet som finns angående smittskydd i djurstallar borde finnas i växtodlingen. Utbredningen av invasiva ogräs är alarmerande, skriver Anna Nilsson.

24 juli

LRF, vi vill gärna samarbeta med er!

Från Lokal Utveckling Sverige, intresseföreningen för Sveriges Leaderområden, följer vi med intresse de förändringar ni inom LRF nu befinner er i. Vi tänker att vi tillsammans kan stärka helheten för våra landsbygders utveckling. Det skriver Anders Johansson, ordförande, och Christer Yrjas, verksamhetsledare för Lokal Utveckling Sverige i ett debattinlägg i Land Lantbruk.