Avgift kan ge dyrare ved i Danmark

Den danska regeringen håller fast vid sitt omstridda förslag att införa en avgift på brännved från skogen. Däremot föreslås en nedre gräns för uttag när veden ska beskattas.

Enligt den Danska skogsägarföreningen blir en kubikmeter lövträved cirka 275 kronor dyrare. Förslaget har nu skickats ut på remiss.

Danska skogsägareföreningen menar att förslaget bland annat kan medföra sämre skogsskötsel och en ökad svart marknad.