Avloppsutredningen föreslår: ingen tvångsanslutning till enskilda avlopp

Regeringen bör öka flexibiliteten när det gäller anslutningen av vatten och avlopp. Tvångsanslutningen måste upphöra, föreslår en utredare till regeringen idag.

FOTO: ISTOCK

Idag lämnar utredningen för hållbara vattentjänster över sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster, till Miljö- och energidepartementet. Utredningen gäller hur reglering ska ske för när och om kommuner ska ansluta fastigheter till det kommunala nätet. Frågan om detta har skapat stora konflikter över hela Sverige.

En kvarts miljon avlopp

Totalt finns i Sverige en kvarts miljon enskilda avlopp. Dessa lever inte alltid upp de krav som finns på reningg. Samtidigt har det förekommit omfattande protester mot tvångsanslutningen till det kommunala vatten och avloppssystemet. Nu vill utredningen föreslå en lösning som är mer flexibel än de tidigare, skriver Sveriges Radio.

– Vårt förslag är att göra det mer flexibelt för kommunerna där man ska kunna acceptera enskilda lösningar där fastighetsägarna löser detta själva, antingen att de går ihop några stycken eller ordnar det själva och kommunen ska då titta på om detta är möjligt innan de fattar beslut och drar ut vatten och avlopp, säger Anders Grönvall, särskild utredare, till Sveriges Radio.

LÄS OCKSÅ: Sluta jaga fastighetsägare - skapa miljönytta

Höga kostnader

För många personer och näringsidkare har anslutningen kostat upp till 200 000 kronor på många håll. Detta eftersom vattentjänstlagen kräver att kommunerna står för vatten och avlopp i större områden. När bedömningen är att små enskilda avlopp är för dåliga finns risk för tvångsanslutning, vilket drabbar många enskilda. Enligt Anders Grönwall kan en väg vara att kommunala VA-nät tar hand om avloppen och att privata anläggningar därmed inte ska behöva uppdateras.

– Det här ger ju en möjlighet till ökad flexibilitet så att kommunerna inte tvingas gå ut och tvångsansluta fastigheter utan att man kan se om det finns andra lösningar som ger samma skydd som egna anläggningar eller att man går ihop andra och har en anläggning, säger Anders Grönwall, till Sveriges Radio.

Tanken är att fastighetsägarna därmed ska få ett ökat inflytande. Nu ska utredningen ut på remiss.

LÄS OCKSÅ: Avloppsfrågan måste kunna hanteras mer flexibelt