Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön

Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år. Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat.

[stor]
[stor] FOTO: DENIS YULIA POGOSTINS

Reningsverket, som är delfinansierat av Sida, utgör en av de 160 ”hotspots” med särskilt farliga utsläpp som Östersjöns samarbetsorganisation Helcom identifierade efter Sovjetunionens fall, rapporterar Aktuell hållbarhet.

2015 skrev SVT om reningsverket då bygget försenats. Enligt SVT släpptes då lika mycket fosfor ut från Kaliningrad som från hela Sverige.

– Det är en miljömässig katastrof, sa då Jevgenij Labudin, lokalpolitiker i Polessk, till finska Yle.

Men nu är äntligen reningsverket i gång. Genom Sida har svenska skattebetalare bidragit med 145 miljoner kronor.

Allvarligt problem med övergödning

Övergödning anses i dag vara Östersjöns allvarligaste problem. Därför är åtgärder för att minska näringsutsläpp i Östersjöområdet högt prioriterat och de nio angränsande länderna har bland annat enats om en aktionsplan för att minska tillförseln av kväve och fosfor.

Enligt Jordbruksverket har Sverige uppnått reduktionsmålet för kväve, men minskningen av fosfortillförsel går långsammare.

LRF drev EU-projektet Baltic Deal

Östersjön fick under 2014 ta emot 114 600 ton kväve och 3 340 ton fosfor från Sverige. Knappt hälften av det kommer från naturligt läckage.

Av de mänskligt påverkade utsläppen står jordbruket för 42 procent av kvävet och 35 procent av fosforn. Reningsverk, enskilda avlopp och industrier står för 36 procent av kvävet och 52 procent av fosforn.

Mellan 2007 och 2013 drev LRF EU-projektet Baltic Deal för att minska jordbrukets läckage av växtnäringsämnen i Östersjön. I dag sköts de frågorna i projektet Greppa Näringen.

LÄS MER: Årets fosforlän jobbar med nyttan