Avtalsrörelsen skjuts upp på grund av pandemin

De kollektivavtal som löper ut under våren och sommaren fortsätter att gälla. Huruvida anställda kommer att få några retroaktiva lönehöjningar blir en förhandlingsfråga i höst.

Örjan Lenárd, förhandlingschef för Gröna arbetsgivare.
Örjan Lenárd, förhandlingschef för Gröna arbetsgivare. FOTO: GRÖNA ARBETSGIVARE

Kollektivavtalen för lantbruket förlängs till och med november eller december beroende på avtalsområde. Avtalen på skogssidan är förlängda fram till den 31 oktober. Orsaken är att coronapandemin sätter käppar i hjulet för de förhandlingar som var tänkta att hållas efter att de gamla avtalen löpte ut under våren och sommaren.

Nuvarande avtal gäller

Förlängningen innebär att avtalen gäller i sin nuvarande form. Det betyder att löner och ersättningar som till exempel ob- och övertidsersättningar är oförändrade. 

Avtalen för industrin, som skogsnäringen tillhör, är de som traditionellt blir först klara på svensk arbetsmarknad och som sedan blir riktmärken för övriga avtalsområden.

Finns det några datum utsatta för nya förhandlingar?

– Ja, för industrins område, där vi ju har skogen. Samtliga industriavtal ska vara färdiga senast 31 oktober med nya villkor som ska gälla från 1 november. Några förhandlingsdatum efter industrin (för till exempel lantbruket) har vi inte satt ut. Det sker någon gång efter semestrarna, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef för arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare.

En förhandlingsfråga

Huruvida man kommer att betala retroaktiva löner från de ursprungliga datumen då avtalen skulle ha löpt ut blir en förhandlingsfråga.

– Tanken med förlängningen var ju att samma villkor gäller framåt, i avvaktan på vart coronapandemin tar vägen, inte att det skulle ske någon retroaktivitet bakåt i tiden. Men osvuret är bäst. Framåt november kanske man vet, då industrin är klar med sina förhandlingar. Det kommer att ge en kraftig indikation om hur det blir, säger Örjan Lenárd, som tror att det inte är läge för retroaktiva löner mot bakgrund av alla varsel och dippar i ekonomin som följt i coronans spår.