Både plus och minus för Holmen

Stigande nettoomsättning men sjunkande resultat. Det redovisar skogsbolaget Holmen i årets första delårsrapport.

Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen. FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

I delårsrapporten för januari-mars 2019 redovisar Holmen en ökad nettoomsättning till 4 260 miljoner kronor för perioden vilket kan jämföras med 4 099 miljoner kronor för motsvarande period 2018.

Sämre resultat

Holmen redovisar ett rörelseresultat på 643 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Det är dock något sämre än första kvartalet 2018 då rörelseresultatet stannade på 653 miljoner kronor. Jämfört med sista kvartalet 2018 så ökade dock rörelseresultatet med 30 miljoner kronor. Rörelsemarginalen för årets första kvartal uppgick till 15,1 procent.

Störningar påverkade

Holmens vd Henrik Sjölund skriver i rapporten att ”Stigande priser på papper och säsongsmässigt hög vattenkraftproduktion bidrog till resultatförbättringen, medan produktionsstörningar inom kartong påverkade negativt."

Vikande efterfrågan

Enligt delårsrapporten har de senaste åren varit utmanande för Holmens kartongverksamhet med stigande råvarukostnader och vikande efterfrågan från Asien. Det fick till följd att resultatet för första kvartalet sjönk till 112 miljoner kronor till följd av fortsatt svag orderingång från Asien och av produktionsstörningar.

Skogen går bra

Högst rörelseresultat visade affärsområdet Skog med 302 miljoner kronor. Henrik Sjölund skriver i sin kommentar att "Resultatet från skogen har etablerats på en högre nivå till följd av stigande virkespriser och svarar för nära hälften av koncernens intjäning”. Samtidigt skriver han att vedpriserna har stabiliserats under första kvartalet.