Bakterier kan visa flockbeteende

Det är inte bara djurarter som uppvisar flockbeteenden. Nu visar forskare vid Lunds universitet att även bakterier bildar flockar. "Vår forskning lägger en pusselbit till förståelsen av hur flockbeteende i biologiska system fungerar", säger Joakim Stenhammar, kemiforskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

Mikroorganismer bildar flockar även när de bara är några få individer och kan öka förståelsen för hur organismer infekterar sina värddjur, det enligt forskare från Lunds universitete tillsammans med forskare från Storbritannien och Frankrike.

Hos djur uppkommer flockbeteenden bland djurindividerna utan ofta någon tydlig ledare. Forskarna antar nu därför att det finns grundläggande principer för flockbildning som inte är beroende av enskilda individer och att flockbeteendet hos mikroorganismer är mycket avancerat.

– Ur ett biologiskt perspektiv är det användbart att utreda de evolutionära grunderna bakom flockbeteenden hos bakterier eftersom sambanden kan öka förståelsen för förloppet vid infektionssjukdomar, säger Joakim Stenhammar i ett pressmeddelande.

Bakterier i grupp

Sedan tidigare är det känt att vissa simmande bakterier, exempelvis E. coli och Salmonella, bildar flockar vid höga koncentrationer. I den aktuella studien har Stenhammar och hans kollegor visat att det endast är vid mycket låga koncentrationer, mindre än tio procent av det man ursprungligen har trott, som bakterier kan anses vara individer.

– Till skillnad från individuella bakterier kan flockar röra sig synkroniserat över långa längdskalor och flera gånger snabbare än vad en individuell bakterie kan simma, säger han.

Läs även: Vanligt med missuppfattning om antibiotika (Land Lantbruk)

Läs även: Fler insatser behövs för att stoppa campylobacter (Land Lantbruk)

Fem saker du inte visste om bakterier:

1. Bakterier är varken växter eller djur utan tillhör en egen grupp som kallas "Prokaryoter".

2. En bakterie består av en enda cell.

3. Bakterier är mycket små, mellan 0,01 – 0,001 mm långa.

4. Bakterier förökar sig genom att dela sig. En del klarar av att dela sig ca var 20 minut. Det betyder att på en timme har en bakterie blivit 8, på två timmar 64.

5. Bakterier är känsliga för värme och därför är det ett bra sätt att koka mat för att ta död på bakterierna. De är däremot okänsliga för kyla.