Bandskotare ger mindre körskador på mjuk mark

Skogforsks tester med bandskotaren OnTrack visar mindre spårbildning även när maskinen svänger – något som överraskat forskarna.

Konceptmaskinen OnTrack har testats av Skogforsk.
Konceptmaskinen OnTrack har testats av Skogforsk. FOTO: SKOGFORSK

OnTrack är en konceptmaskin byggd på en Ponsse Buffalo long frame som försetts med gummiband. Maskinen har tagits fram främst med tanke på skotning av mjuka marker med låg bärighet.

Nu har Skogforsk publicerat resultaten av jämförande tester av vibrationsnivåer, spårbildning på mjuk mark samt framkomlighet på marker med sämre framkomlighet.

Jämfördes med Ponsse Buffalo 10W

Spårdjupstesterna utfördes på en stubbåker med mäktig höghumifierad organogen mark vid Bultebo, sydost om Tierp i Uppland.

Bandskotaren OnTrack jämfördes då med Ponsse Buffalo 10W, som är en 10-hjulig specialskotare för obärig mark, samt med en konventionell Ponsse Buffalo 8W som testades både med och utan boggiband.

Försöken omfattade banor med rak körning samt slalombanor med kurvtagning.

Bättre på slalombanan

När det gäller spårdjupstesterna visade det sig att bandskotaren gav mindre spår i alla typer av tester. Den var bättre även på slalombanan, vilket enligt forskningsrapporten var oväntat, då långa band normalt leder till skjuvning och kraftig spårbildning.

Undersökningen visade att OnTrack, trots att konceptmaskinen är tyngre, hade signifikant lägre spårbildning än Buffalo 8W och 10W i samtliga test.

Gummibanden verkade vara mindre aggressiva och lättare kunna glida i sidled än hjulskotarnas metallband.

Högre hastighet än konventionella skotaren

Bandskotaren OnTracks vibrationsnivåer mättes på Skogforsks standardiserade bana för vibrationstestning.

Vibrationsnivån hos konceptmaskinen jämfördes med en hjulburen Ponsse Buffalo. Där visade det sig att OnTrack kunde köras i en hög hastighet jämfört med vad som var möjligt för den konventionella skotaren utan att nå den kritiska maximala vibrationsnivån.

LÄS MER: Internationell grupp vill bygga bandskotare

LÄS MER: LISTA – Stora skogsmaskinstillverkarna finns i Norden